The 7 Habits of Highly
Effective People®

Thói Quen 4:
Tư Duy Cùng
Thắng

Habit 4: Think Win-Win®

Thói quen cùng thắng

Hợp tác hiệu quả hơn thông qua xây dựng các mối quan hệ dựa trên lợi ích tương hỗ.

Xác định lợi ích cần đạt được của tất cả các bên và phát triển một sự hợp tác hiệu quả.

Tại sao phải cùng thắng?

Tư duy cùng thắng đòi hỏi bạn cân bằng giữa lòng can đảm và sự cân nhắc.

Có ba đặc điểm tính cách quan trọng cần thiết cho mô hình này:

  • Chính trực: gắn kết với cảm xúc, giá trị và cam kết của bạn.
  • Sự chín chắn: bày tỏ ý tưởng và cảm xúc của mình với sự can đảm và cân nhắc đối với ý tưởng và cảm xúc của người khác.
  • Tinh thần rộng lượng: tin rằng không cần tranh giành, luôn có đủ cho tất cả mọi người.
 Quyền tự do lựa chọn

Đội ngũ không thể đạt được mục tiêu nếu có một cá nhân thất bại. Đó là lý do tại sao tư duy cùng thắng là giải pháp duy nhất đi đến thắng lợi vượt trội.

-Tiến sĩ Stephen R. Covey

Lãnh đạo với 7 Thói quen hiệu quả

01

Thói Quen 1:
Sống kiểu kiến tạo

Chủ động tập trung và thực hiện những gì có thể kiểm soát thay vì tập trung vào những điều không thể.

02

Thói Quen 2:
Bắt đầu bằng đích đến

Xác định rõ ràng các tiêu chí đo lường sự thành công và lập kế hoạch để đạt được những tiêu chí này.

03

Thói Quen 3:
Ưu tiên điều quan trọng

Sắp xếp các ưu tiên và thực hiện những mục tiêu quan trọng nhất, thay vì chỉ liên tục phản ứng với những điều cấp bách.

04

Thói Quen 4:
Tư duy cùng thắng

Hợp tác hiệu quả hơn bằng việc xây dựng các mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng sâu sắc.

05

Thói Quen 5:
Thấu hiểu rồi được hiểu

Tạo ảnh hưởng tới người khác bằng cách xây dựng sự thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu và quan điểm của họ.

06

Thói Quen 6:
Cùng tạo cách mới

Xây dựng những giải pháp sáng tạo nhằm khai thác sự đa dạng/ khác biệt và thỏa mãn cho các bên liên quan.

07

Thói Quen 7:
Rèn mới bản thân

Gia tăng động lực, năng lượng và sự cân bằng công việc và cuộc sống bằng việc dành thời gian cho các hoạt động làm mới bản thân.