The 7 Habits of Highly
Effective People®

Thói Quen 6:
Cùng tạo cách mới

Habit 6: Synergize

Thói quen hợp tác
sáng tạo

Áp dụng giải quyết vấn đề hiệu quả.

Áp dụng phương thức hợp tác để ra quyết định.

Phát triển các giải pháp sáng tạo, khai thác sự khác biệt/đa dạng và thỏa mãn tất cả các bên liên quan.

Dấu hiệu nhận biết bạn đang hợp tác:

  • Có sự thay đổi từ bên trong.
  • Có năng lượng và động lực mới.
  • Nhìn mọi thứ theo một cách mới.
  • Cảm thấy rằng các mối quan hệ đã được cải thiện.
  • Kết thúc với một ý tưởng hoặc một kết quả tốt hơn những gì mong muốn với cách làm mới.
Dấu hiệu nhận biết bạn đang hợp tác:

Sức mạnh của sự cộng tác là sức mạnh tạo nên kết quả không tưởng.

-Tiến sĩ Stephen R. Covey

Lãnh đạo với 7 Thói quen hiệu quả

01

Thói Quen 1:
Sống kiểu kiến tạo

Chủ động tập trung và thực hiện những gì có thể kiểm soát thay vì tập trung vào những điều không thể.

02

Thói Quen 2:
Bắt đầu bằng đích đến

Xác định rõ ràng các tiêu chí đo lường sự thành công và lập kế hoạch để đạt được những tiêu chí này.

03

Thói Quen 3:
Ưu tiên điều quan trọng

Sắp xếp các ưu tiên và thực hiện những mục tiêu quan trọng nhất, thay vì chỉ liên tục phản ứng với những điều cấp bách.

04

Thói Quen 4:
Tư duy cùng thắng

Hợp tác hiệu quả hơn bằng việc xây dựng các mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng sâu sắc.

05

Thói Quen 5:
Thấu hiểu rồi được hiểu

Tạo ảnh hưởng tới người khác bằng cách xây dựng sự thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu và quan điểm của họ.

06

Thói Quen 6:
Cùng tạo cách mới

Xây dựng những giải pháp sáng tạo nhằm khai thác sự đa dạng/ khác biệt và thỏa mãn cho các bên liên quan.

07

Thói Quen 7:
Rèn mới bản thân

Gia tăng động lực, năng lượng và sự cân bằng công việc và cuộc sống bằng việc dành thời gian cho các hoạt động làm mới bản thân.