Hình thức đào tạo
Đào tạo chiêu sinh / Public Workshop

Đào tạo chiêu sinh / Public Workshop

Các khóa đào tạo được chiêu sinh theo lịch trình cố định và học tại địa điểm do FranklinCovey bố trí. 
Các khóa đào tạo dành cho các cá nhân hoặc nhóm cá nhân đến từ nhiều doanh nghiệp khác nhau.
 
Đào tạo nội bộ / In-house Workshop

Đào tạo nội bộ / In-house Workshop

 “Standard Program”: Đào tạo riêng cho từng doanh nghiệp theo chương trình chuẩn của FranklinCovey. 
 “Customized Program”: Đào tạo riêng cho doanh nghiệp với chương trình được điều chỉnh theo đặc thù.
Đào tạo chuyển giao / Client Certification

Đào tạo chuyển giao / Client Certification

 Với mô hình hợp tác này, FranklinCovey đào tạo “giảng viên nội bộ” của doanh nghiệp, sau đó sẽ chuyển giao “công nghệ đào tạo” và “chương trình đào tạo” cho doanh nghiệp để tự chủ động đào tạo đội ngũ của mình.
Đào tạo trực tuyến / Online Learning

Đào tạo trực tuyến / Online Learning

Đào tạo trực tuyến giúp người học dễ dàng tham gia các khóa học của FranklinCovey mọi lúc, mọi nơi. 
Các chương trình trực tuyến được triển khai bằng ngôn ngữ bản địa, với chất lượng toàn cầu.
Đào tạo tích hợp / Blended Learning

Đào tạo tích hợp / Blended Learning

Mô hình này tích hợp hình thức đào tạo trực tiếp (classroom), đào tạo trực tuyến (online), khai vấn (coaching)... 
Bổ sung các hoạt động trước và sau đào tạo để củng cố hiệu quả và đảm bảo chất lượng học tập.

KHO HỌC LIỆU Resources

Khám phá kho học liệu phong phú bao gồm: nguồn thông tin hữu ích về các giải pháp đào tạo, các bài viết sâu sắc, các
nghiên cứu công phu của FranklinCovey trên toàn cầu, cũng như các tin tức và sự kiện của FranklinCovey tại Việt Nam.

SÁCH ĐƯỢC XUẤT BẢN BỞI FRANKLINCOVEY Titles Published by FranklinCovey

CHÚNG TÔI MANG ĐẾN TẦM VÓC MỚI
CHO HÀNG TỶ NGƯỜI TRÊN KHẮP THẾ GIỚI.
BẠN LÀ MỘT TRONG SỐ ĐÓ!