Phương pháp 

Nguyên lý
bền vững.
Kết quả tức thời.

Chúng tôi giúp các tổ chức đạt được kết quả vượt trội thông qua chuyển hóa hành vi đội ngũ một cách bền vững. 

Mọi điều chúng tôi làm đều nhằm giúp doanh nghiệp trở thành một tổ chức chiến thắng
trong bốn khía cạnh trọng yếu sau đây

Mọi điều chúng tôi làm đều nhằm giúp doanh nghiệp trở thành một tổ chức chiến thắng trong 4 khía cạnh trọng yếu, giúp đội ngũ của bạn tạo ra những chuyển đổi bền vững.

Những giải pháp của chúng tôi giúp chuyển đổi hành vi con người, đội ngũ của bạn một cách mạnh mẽ để doanh nghiệp đạt được những kết quả bứt phá. 

Nội dung của chúng tôi, dựa trên các nguyên tắc vượt thời gian về tính hiệu quả của con người, được thiết kế để giúp mọi người thay đổi cả suy nghĩ và hành vi của họ.

Cách tiếp cận độc đáo và riêng biệt của chúng tôi bắt đầu với những nguyên lý trường tồn về tính hiệu quả của con người. Chúng tôi thúc đẩy sự thay đổi từ trong ra ngoài và giúp doanh nghiệp thực hiện các chuyển đổi thành công và nhanh chóng.

Nội dung

“Công thức” giúp khách hàng tạo ra những kết quả vượt trội.

FranklinCovey mong muốn đem đến những trải nghiệm học tập giàu tính chuyển đổi, giúp người học đạt được kết quả vượt trội và bền vững thông qua tích hợp ba yếu tố nội dung, con người, công nghệ vào từng giải pháp đào tạo.

NỘI DUNG: Yếu tố nội dung tập trung vào việc giải quyết những thách thức lớn nhất.

Dựa trên nhiều thập kỷ nghiên cứu và phát triển, nội dung trong từng giải pháp của FranklinCovey đã giúp hàng triệu người trên thế giới xây dựng được cách lãnh đạo, cách làm việc, cách sống và cách phối hợp hiệu quả hơn hẳn.

Con người

CON NGƯỜI: Đội ngũ chuyên gia của FranklinCovey tạo ra các giải pháp vượt trội đáp ứng từng mục tiêu của bạn.

Các chuyên gia tư vấn, đào tạo của chúng tôi thiết kế và cung cấp các giải pháp học tập phù hợp với các mục tiêu quan trọng của tổ chức bạn.

Công nghệ

CÔNG NGHỆ: Công nghệ của chúng tôi thúc đẩy sự thay đổi từ trong ra ngoài.

Bằng cách cung cấp nền tảng học tập sáng tạo và dễ sử dụng giúp theo dõi tiến trình và duy trì sự tham gia để đảm bảo cải biến hành vi hoàn toàn và lâu dài. Công nghệ của chúng tôi thúc đẩy sự thay đổi từ trong ra ngoài và giúp doanh nghiệp thực hiện các chuyển đổi thành công và nhanh chóng.

24

Hỗ trợ 24 ngôn ngữ

60m

60 triệu cuốn sách được
bán trên toàn cầu

$200m+

Đầu tư hơn 200 triệu USD vào
nghiên cứu, phát triển giải
pháp và công nghệ

35+

Hơn 35 năm kinh nghiệm trong
lĩnh vực đào tạo và tư vấn

Yêu cầu
giải pháp
hay tư vấn về
giải pháp

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng

Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ của Google. Thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được sử dụng theo Chính sách Bảo mật dữ liệu của PACE.