The 7 Habits of Highly
Effective People®

Thói Quen 7:
Rèn mới bản thân

Thói quen 7

Thói quen làm mới
bản thân hàng ngày

Xác lập động cơ, năng lượng và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống bằng việc dành thời gian cho các hoạt động rèn mới bản thân.

Áp dụng cải tiến và học tập không ngừng trong cuộc sống.

Xây dựng năng lực để luyện tập 7 Thói quen.

Cảm giác tốt không phải tự nhiên mà có

Sống một cuộc sống cân bằng có nghĩa là dành thời gian cần thiết để làm mới bản thân. Có thể làm mới bản thân thông qua việc thư giãn hoặc tham gia các hoạt động thể chất.

 Quyền tự do lựa chọn

“Đổi mới là nguyên tắc và là quá trình giúp chúng ta tăng trưởng, thay đổi, cải tiến liên tục.”

-Tiến sĩ Stephen R. Covey

7 Thói Quen Hiệu Quả

01

Thói Quen 1:
Sống kiểu kiến tạo

Chủ động tập trung và thực hiện những gì có thể kiểm soát thay vì tập trung vào những điều không thể.

02

Thói Quen 2:
Bắt đầu bằng đích đến

Xác định rõ ràng các tiêu chí đo lường sự thành công và lập kế hoạch để đạt được những tiêu chí này.

03

Thói Quen 3:
Ưu tiên điều quan trọng

Sắp xếp các ưu tiên và thực hiện những mục tiêu quan trọng nhất, thay vì chỉ liên tục phản ứng với những điều cấp bách.

04

Thói Quen 4:
Tư duy cùng thắng

Hợp tác hiệu quả hơn bằng việc xây dựng các mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng sâu sắc.

05

Thói Quen 5:
Thấu hiểu rồi được hiểu

Tạo ảnh hưởng tới người khác bằng cách xây dựng sự thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu và quan điểm của họ.

06

Thói Quen 6:
Cùng tạo cách mới

Xây dựng những giải pháp sáng tạo nhằm khai thác sự đa dạng/ khác biệt và thỏa mãn cho các bên liên quan.

07

Thói Quen 7:
Rèn mới bản thân

Gia tăng động lực, năng lượng và sự cân bằng công việc và cuộc sống bằng việc dành thời gian cho các hoạt động làm mới bản thân.