The 7 Habits of Highly
Effective People®

Thói Quen 2:
Bắt đầu bằng
đích đến

The 7 Habits of Highly Effective People®

Thói quen thiết lập
tầm nhìn cá nhân

Xác định tầm nhìn và các giá trị: hình dung bạn là ai và bạn muốn gì trong cuộc sống, từ đó dẫn dắt và truyền cảm hứng cho đội ngũ.

Xây dựng các mục tiêu cá nhân và nhóm có thể lượng hóa được: thiết kế mục tiêu bằng cách phác thảo kế hoạch ngay từ đầu.

Xác định những tiêu chí đo lường thành công và một kế hoạch để đạt được những tiêu chí đó.

Xác định đích đến

Bắt đầu nhiệm vụ, dự án với tầm nhìn rõ ràng về phương hướng và đích đến mong muốn của bạn, sau đó nỗ lực hành động để biến giấc mơ thành hiện thực.

Xác định đích đến

Làm việc chăm chỉ là chưa đủ, đội ngũ cần thấu hiểu tầm nhìn và mục tiêu để tạo kết quả vượt trội.

- Tiến sĩ Stephen R. Covey

7 Thói Quen Hiệu Quả

01

Thói Quen 1:
Sống kiểu kiến tạo

Chủ động tập trung và thực hiện những gì có thể kiểm soát thay vì tập trung vào những điều không thể.

02

Thói Quen 2:
Bắt đầu bằng đích đến

Xác định rõ ràng các tiêu chí đo lường sự thành công và lập kế hoạch để đạt được những tiêu chí này.

03

Thói Quen 3:
Ưu tiên điều quan trọng

Sắp xếp các ưu tiên và thực hiện những mục tiêu quan trọng nhất, thay vì chỉ liên tục phản ứng với những điều cấp bách.

04

Thói Quen 4:
Tư duy cùng thắng

Hợp tác hiệu quả hơn bằng việc xây dựng các mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng sâu sắc.

05

Thói Quen 5:
Thấu hiểu rồi được hiểu

Tạo ảnh hưởng tới người khác bằng cách xây dựng sự thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu và quan điểm của họ.

06

Thói Quen 6:
Cùng tạo cách mới

Xây dựng những giải pháp sáng tạo nhằm khai thác sự đa dạng/ khác biệt và thỏa mãn cho các bên liên quan.

07

Thói Quen 7:
Rèn mới bản thân

Gia tăng động lực, năng lượng và sự cân bằng công việc và cuộc sống bằng việc dành thời gian cho các hoạt động làm mới bản thân.