The 7 Habits of Highly
Effective People®

Thói Quen 5:
Thấu hiểu rồi
được hiểu

Giao tiếp bằng
sự thấu hiểu

Ảnh hưởng tới những người khác thông qua xây dựng một sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu và quan điểm của họ.

Áp dụng các kỹ năng lắng nghe một cách hiệu quả. Đưa ra và tiếp nhận những đóng góp, phản hồi hiệu quả.

Áp dụng các kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong “thế giới số”.

LẮNG NGHE THUẦN TÚY CHỦ QUAN

4 cách lắng nghe chủ quan mà chúng ta thường mắc phải và cần tránh để lắng nghe thấu hiểu hơn:

  • Đánh giá: đưa ra đánh giá và sau đó đồng ý hoặc không đồng ý.
  • Thăm dò: đặt câu hỏi từ góc nhìn của bạn.
  • Cố vấn: đưa ra lời khuyên, lời khuyên và giải pháp cho các vấn đề.
  • Phân tích: phân tích động cơ và hành vi của người khác dựa trên kinh nghiệm của chính bạn.
Chủ động thấu hiểu

Chủ động thấu hiểu, sau đó rồi được hiểu.”

-Tiến sĩ Stephen R. Covey

Lãnh đạo với 7 Thói quen hiệu quả

01

Thói Quen 1:
Sống kiểu kiến tạo

Chủ động tập trung và thực hiện những gì có thể kiểm soát thay vì tập trung vào những điều không thể.

02

Thói Quen 2:
Bắt đầu bằng đích đến

Xác định rõ ràng các tiêu chí đo lường sự thành công và lập kế hoạch để đạt được những tiêu chí này.

03

Thói Quen 3:
Ưu tiên điều quan trọng

Sắp xếp các ưu tiên và thực hiện những mục tiêu quan trọng nhất, thay vì chỉ liên tục phản ứng với những điều cấp bách.

04

Thói Quen 4:
Tư duy cùng thắng

Hợp tác hiệu quả hơn bằng việc xây dựng các mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng sâu sắc.

05

Thói Quen 5:
Thấu hiểu rồi được hiểu

Tạo ảnh hưởng tới người khác bằng cách xây dựng sự thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu và quan điểm của họ.

06

Thói Quen 6:
Cùng tạo cách mới

Xây dựng những giải pháp sáng tạo nhằm khai thác sự đa dạng/ khác biệt và thỏa mãn cho các bên liên quan.

07

Thói Quen 7:
Rèn mới bản thân

Gia tăng động lực, năng lượng và sự cân bằng công việc và cuộc sống bằng việc dành thời gian cho các hoạt động làm mới bản thân.