The 7 Habits of Highly
Effective People®

Thói Quen 1:
Sống kiểu kiến tạo

The 7 Habits of Highly Effective People®

Thói quen có
trách nhiệm

Chủ động tập trung vào những điều có thể ảnh hưởng, thay vì những điều không thể tác động.

Phản ứng một cách chủ động. Chúng ta đều có quyền tự do lựa chọn phản ứng của mình.

Chịu trách nhiệm và thực thi trách nhiệm

Tạo ảnh hưởng tích cực lên các kết quả, môi trường xung quanh và người khác

Quyền tự do lựa chọn

Thay vì phản ứng hoặc lo lắng về những điều không thể kiểm soát, những người chủ động tập trung thời gian và năng lượng của họ vào những điều họ có thể kiểm soát. Các vấn đề, thách thức và cơ hội mà chúng ta gặp phải đến từ hai khía cạnh: Vòng tròn quan tâm và Vòng tròn ảnh hưởng.

 Quyền tự do lựa chọn

Tôi không phải là sản phẩm của hoàn cảnh.
Tôi là sản phẩm của chính mình.

-Tiến sĩ Stephen R. Covey

Lãnh đạo với 7 Thói quen hiệu quả

01

Thói Quen 1:
Sống kiểu kiến tạo

Chủ động tập trung và thực hiện những gì có thể kiểm soát thay vì tập trung vào những điều không thể.

02

Thói Quen 2:
Bắt đầu bằng đích đến

Xác định rõ ràng các tiêu chí đo lường sự thành công và lập kế hoạch để đạt được những tiêu chí này.

03

Thói Quen 3:
Ưu tiên điều quan trọng

Sắp xếp các ưu tiên và thực hiện những mục tiêu quan trọng nhất, thay vì chỉ liên tục phản ứng với những điều cấp bách.

04

Thói Quen 4:
Tư duy cùng thắng

Hợp tác hiệu quả hơn bằng việc xây dựng các mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng sâu sắc.

05

Thói Quen 5:
Thấu hiểu rồi được hiểu

Tạo ảnh hưởng tới người khác bằng cách xây dựng sự thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu và quan điểm của họ.

06

Thói Quen 6:
Cùng tạo cách mới

Xây dựng những giải pháp sáng tạo nhằm khai thác sự đa dạng/ khác biệt và thỏa mãn cho các bên liên quan.

07

Thói Quen 7:
Rèn mới bản thân

Gia tăng động lực, năng lượng và sự cân bằng công việc và cuộc sống bằng việc dành thời gian cho các hoạt động làm mới bản thân.