The 4 Disciplines of Execution®

Nguyên tắc 3: Theo dõi
bằng một bảng điểm thôi thúc

Nguyên tắc 3: Theo dõi bằng một bảng điểm thôi thúc

Theo dõi bằng 
một bảng điểm thôi thúc

Khi được chấm điểm, các thành viên trong đội ngũ sẽ được thúc đẩy thể hiện năng lực nhiều hơn. Cũng như trong thể thao, trận đấu sẽ thay đổi kể từ khi các đội bắt đầu ghi bàn, tinh thần được nâng cao và tập trung hơn. Hơn thế nữa, đội ngũ sẽ hành động khác khi chính họ là người theo dõi điểm số chứ không phải nhà quản lý của họ.

Về căn bản, những người có năng suất tốt nhất cao nhất luôn là những người có tinh thần nhiệt huyết cao. Điều này được hình thành khi họ nắm rõ các chỉ số và biết được mình sẽ thắng hay thua. Bảng theo dõi được thiết kế chỉ dành riêng cho đội ngũ và được thiết kế bởi chính họ thì sẽ thúc đẩy tinh thần đội ngũ ở mức độ hứng thú cao nhất. Nó sẽ khá khác biệt với công cụ theo dõi phức tạp của các nhà lãnh đạo đang áp dụng.

Nếu bạn đã xác định được mục tiêu tối quan trọng theo Nguyên tắc 1, và đã xác định được những thước đo dẫn dắt quan trọng để đạt mục tiêu đó theo Nguyên tắc 2, thì với bảng điểm theo dõi tiến độ mang tính thôi thúc, nhà quản lý đã trang bị đủ các yếu tố cần thiết để đội ngũ thực thi chiến lược thành công.

Theo dõi bằng một bảng điểm thôi thúc

Bảng điểm không chỉ dành cho người dẫn đầu. Để thúc đẩy hiệu suất, đội ngũ cần bảng theo dõi đơn giản cho chính họ để luôn chắc rằng họ đang dần đi đến chiến thắng và mục tiêu đã đặt ra.

 Q Theo dõi tiến độ

Đội ngũ luôn cần phải biết hiệu quả xuyên suốt quá trình thực thi để biết mình cần phải làm gì tiếp theo và giành chiến thắng trong cuộc đua.

- Chris McChesney

4 nguyên tắc thực thi

01

Nguyên tắc 1

Xác định mục tiêu quan trọng và cần được ưu tiên. Tập trung hoàn thành mục tiêu đó thay vì phản ứng với những việc cấp bách.

02

Nguyên tắc 2

80% kết quả sẽ đến từ 20% các hoạt động được thực thi; Nhà lãnh đạo có đang thực hiện những điều quan trọng nhất? Cần đo lường để xác định mục tiêu cốt lõi và đưa ra hành động cần thiết.

03

Nguyên tắc 3

Tạo bảng theo dõi tiến độ xuyên suốt quá trình thực thi chiến lược sẽ giúp nhà lãnh đạo hỗ trợ kịp thời và luôn dẫn dắt đội ngũ đi đúng hướng, tăng tính cam kết và sự tham gia của đội nhân viên.

04

Nguyên tắc 4

Tổ chức các cuộc họp hoặc báo cáo tiến độ công việc hằng tuần sẽ giúp nhà lãnh đạo xác định rõ các lỗ hổng về hiệu suất và thúc đẩy đội ngũ có trách nhiệm đưa ra những thay đổi cần thiết để tối ưu công việc.

Yêu cầu
giải pháp
hay tư vấn về
giải pháp

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng