The 4 Disciplines of
Execution®

Nguyên tắc 2: Hành
động theo thước đo dẫn dắt

Nguyên tắc 2: Hành động theo thước đo hướng dẫn

Đòn bẩy thúc đẩy thực thi mục tiêu thành công

Thước đo dẫn dắt là các chỉ tiêu đo lường các hoạt động có ảnh hưởng mật thiết nhất đến việc đạt được mục tiêu.

Thước đo này đòi hỏi nhà lãnh đạo xác định những chỉ tiêu hàng ngày hoặc hàng tuần để đạt được mục tiêu. Liên tục mỗi tuần đội ngũ sẽ lập kế hoạch những hành động quan trọng nhất quyết định những chỉ số Thước đo dẫn dắt đó. Với cách này, nhà lãnh đạo và đội ngũ sẽ tạo ra được một kế hoạch thực thi kịp thời trước những thay đổi nhanh chóng, đồng thời vẫn giữ sự tập trung vào mục tiêu quan trọng.

Tuy nhiên, hiện nay các nhà lãnh đạo có xu hướng chỉ áp dụng thước đo kết quả - đo lường kết quả có được sau khi chiến dịch được hoàn thành và không theo dõi được kết quả công việc và những hành vi dẫn dắt thường xuyên. Vì thế thước đo dẫn dắt như là đòn bẩy thúc đẩy đội ngũ xuyên suốt quá trình thực thi dự án, từ đó dần đi đến được mục tiêu lớn đã đề ra.

Hành động theo thước đo dẫn dắt

Nguyên tắc 2 yêu cầu nhà lãnh đạo đưa ra các kế hoạch hằng ngày hoặc hàng tuần để thích ứng với sự thay đổi liên tục từ bối cảnh và thúc đẩy đội ngũ hoàn thành mục tiêu.

Bằng cách lập kế hoạch mỗi ngày hoặc mỗi tuần, đội ngũ sẽ xác định các hành động quan trọng nhất và một kế hoạch kịp thời trước mọi biến động.

Hành động theo thước đo hướng dẫn

Tập trung vào điều tối quan trọng sẽ giúp cho nhà lãnh đạo và đội ngũ hoàn thành được nhiều mục tiêu và kết quả hơn

- Sean Covey

4 nguyên tắc thực thi

01

Nguyên tắc 1

Xác định mục tiêu quan trọng và cần được ưu tiên. Tập trung hoàn thành mục tiêu đó thay vì phản ứng với những việc cấp bách.

02

Nguyên tắc 2

80% kết quả sẽ đến từ 20% các hoạt động được thực thi; Nhà lãnh đạo có đang thực hiện những điều quan trọng nhất? Cần đo lường để xác định mục tiêu cốt lõi và đưa ra hành động cần thiết.

03

Nguyên tắc 3

Tạo bảng theo dõi tiến độ xuyên suốt quá trình thực thi chiến lược sẽ giúp nhà lãnh đạo hỗ trợ kịp thời và luôn dẫn dắt đội ngũ đi đúng hướng, tăng tính cam kết và sự tham gia của đội nhân viên.

04

Nguyên tắc 4

Tổ chức các cuộc họp hoặc báo cáo tiến độ công việc hằng tuần sẽ giúp nhà lãnh đạo xác định rõ các lỗ hổng về hiệu suất và thúc đẩy đội ngũ có trách nhiệm đưa ra những thay đổi cần thiết để tối ưu công việc.

Yêu cầu
giải pháp
hay tư vấn về
giải pháp

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng