The 4 Disciplines of Execution®

Nguyên tắc 4: Tạo ra một nhịp điệu trách nhiệm

Nguyên tắc 4: Tạo ra một nhịp điệu trách nhiệm

Kiến tạo đội ngũ cam kết
và trách nhiệm cao

Đội ngũ cần hiểu rõ trách nhiệm của bản thân xuyên suốt quá trình thực thi và lên kế hoạch cải thiện năng suất liên tục. Những đội ngũ xuất sắc thường có tinh thần trách nhiệm cao, điều này gắn kết họ lại với nhau, cùng phối hợp nhịp nhàng và tránh việc các thành viên bị phân tán sự tập trung vào các việc khác nhau mà họ cho là quan trọng nhất.

Những cuộc họp và đánh giá hằng tuần sẽ giữ cho đội ngũ bạn tính cam kết và cảm thấy có trách nhiệm với những thất bại đang diễn ra, từ đó lập kết hoạch cần tập trung cho các bước tiếp theo để đạt kết quả mong muốn.

Nhà lãnh đạo cần triển khai các cuộc họp vào mỗi tuần và không quá ba mươi phút. Các cuộc họp ngắn sẽ duy trì tinh thần trách nhiệm và cam kết đều đặn, xúc tiến tiến độ thực thi những mục tiêu tối quan trọng.

Tạo ra một nhịp điệu trách nhiệm

Với nguyên tắc 4, nhà lãnh đạo cần kết nối các cam kết cá nhân về cải thiện hiệu suất với toàn bộ đội ngũ, rồi dẫn dắt họ theo sát cam kết đó một cách nghiêm túc và kỷ luật để kiến tạo thành công vượt trội.

 Quyền tự do lựa chọn

Cần có những người lãnh đạo cam kết để kiến tạo một đội ngũ trách nhiệm.

- Jim Huling

4 nguyên tắc thực thi

01

Nguyên tắc 1

Xác định mục tiêu quan trọng và cần được ưu tiên. Tập trung hoàn thành mục tiêu đó thay vì phản ứng với những việc cấp bách.

02

Nguyên tắc 2

80% kết quả sẽ đến từ 20% các hoạt động được thực thi; Nhà lãnh đạo có đang thực hiện những điều quan trọng nhất? Cần đo lường để xác định mục tiêu cốt lõi và đưa ra hành động cần thiết.

03

Nguyên tắc 3

Tạo bảng theo dõi tiến độ xuyên suốt quá trình thực thi chiến lược sẽ giúp nhà lãnh đạo hỗ trợ kịp thời và luôn dẫn dắt đội ngũ đi đúng hướng, tăng tính cam kết và sự tham gia của đội nhân viên.

04

Nguyên tắc 4

Tổ chức các cuộc họp hoặc báo cáo tiến độ công việc hằng tuần sẽ giúp nhà lãnh đạo xác định rõ các lỗ hổng về hiệu suất và thúc đẩy đội ngũ có trách nhiệm đưa ra những thay đổi cần thiết để tối ưu công việc.

Yêu cầu
giải pháp
hay tư vấn về
giải pháp

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng

Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ của Google. Thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được sử dụng theo Chính sách Bảo mật dữ liệu của PACE.