4 Nguyên tắc thực thi

Thách thức và giải pháp

Ở FranklinCovey, chúng tôi có cơ hội làm việc và khảo sát hàng ngàn tổ chức lớn trong suốt thời gian qua, kết quả nghiên cứu cho thấy tầm vóc của một tổ chức được quyết định rất lớn qua các chiến lược thành công. Tuy nhiên:
. Gần 50% số lượng các chiến lược trong hầu hết các công ty đều triển khai thất bại.
. 70% nguyên nhân của một chiến lược thất bại đến từ năng lực lãnh đạo thực thi. 
 
Các nguyên nhân chính dẫn đến việc thực thi kém hiệu quả đó là:
 Lãnh đạo và đội ngũ nhân sự không biết mục tiêu thực sự là gì. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chỉ có 15% đội ngũ nhân viên biết rõ đâu là những mục tiêu tối quan trọng của doanh nghiệp. Một là họ không có mục tiêu. Hai là họ có quá nhiều mục tiêu.
 . Họ cũng không biết làm thế nào để đạt được mục tiêu đó, đặc biệt là không hiểu rõ vai trò của mình và những hoạt động chủ chốt để hiện thực hóa được mục tiêu.
 . Họ không nắm rõ thước đo của mục tiêu, cũng như không theo dõi kết quả công việc và những hành vi dẫn dắt kết quả thường xuyên.
 Và, họ không giữ đúng cam kết trách nhiệm của mình. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chỉ có 10% nhân sự có thảo luận hàng tháng với cấp trên về trách nhiệm và tiến độ thực hiện mục tiêu của mình.
 
Đặc biệt, trong guồng quay công việc đầy bận rộn ngày nay, đội ngũ thực thi chiến lược còn gặp thách thức rất lớn đến từ việc phải lựa chọn, cân bằng như thế nào giữa những công việc phục vụ cho những mục tiêu thực sự quan trọng và các công việc phát sinh nhưng mang tính khẩn cấp, cần họ giải quyết ngay.
 
Giải pháp tư vấn “4 NGUYÊN TẮC THỰC THI / THE 4 DISCIPLINES OF EXECUTION” của FranklinCovey sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp nhằm giúp các nhà lãnh đạo được trang bị tư duy, phương pháp, và “Hệ điều hành 4 DX / 4 DX Operating System” để quản lý quá trình thực thi hiệu quả, cũng như giúp cài đặt và phát huy “văn hóa thực thi hiệu quả” trong đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ trực tiếp thực hiện các dự án chiến lược.
 

Video giới thiệu

Đối tượng tham dự

Đối tượng dành cho dự án tư vấn này là các nhà lãnh đạo, đội ngũ quản lý cấp trung và những nhân sự chủ chốt trực tiếp thực thi các chiến lược của tổ chức, có mong muốn đạt được hiệu quả vượt trội từ việc thực thi xuất sắc. 

Nội dung "4 Nguyên tắc Thực thi"

3-nguyen-tac-theo-doi-tien-do-4DX.jpg

Lộ trình học tập

HỌC TẬP

/Giai-phap/4-Nguyen-tac-thuc-thi/Chuan-bi-truoc-khoa-hoc
  • Bạn sẽ bắt đầu với tốc độ nhanh chóng…và không chỉ dừng lại ở những điều cơ bản. Bạn và đội nhóm sẽ học được những dạng thức và kiến thức trọng tâm của những nguyên lý trường tồn về thực thi.

HƯỚNG DẪN

/Giai-phap/4-Nguyen-tac-thuc-thi/Hoc-tap-va-trai-nghiem
  • Một trong những điểm mạnh nhất của 4DX là việc gắn kết đội nhóm. Trong phần này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn và đội nhóm của bạn các bài tập để tìm được câu trả lời tốt nhất và sự tham gia tuyệt vời nhất.

ÁP DỤNG

/Giai-phap/4-Nguyen-tac-thuc-thi/Buoi-dao-tao-cho-cap-quan-ly
  • Với kinh nghiệm 15 năm đồng hành cùng hơn 2,000 tổ chức triển khai “4 Nguyên tắc Thực thi”, chúng tôi nhận thấy rằng giai đoạn “Áp dụng” này chính là lúc “kỳ tích” xảy ra. Với mỗi nguyên tắc, bạn sẽ được chỉ dẫn cụ thể từng bước để gỡ bỏ những khó khăn trong suốt quá trình thực hiện.

THIẾT LẬP

/Giai-phap/4-Nguyen-tac-thuc-thi/Huan-luyen-va-trien-khai
  • Đây không chỉ là một kế hoạch mà còn là một quá trình triển khai. Trong phần “Thiết lập”, bạn sẽ sử dụng kết quả từ giai đoạn “Áp dụng” và “Hướng dẫn” vào một hệ thống đơn giản để có thể  làm việc dựa trên hệ điều hành “4 Nguyên tắc Thực thi” này đều đặn mỗi ngày và mỗi tuần.

SÁCH ĐƯỢC XUẤT BẢN BỞI FRANKLINCOVEY Titles Published by FranklinCovey

CHÚNG TÔI MANG ĐẾN TẦM VÓC MỚI
CHO HÀNG TỶ NGƯỜI TRÊN KHẮP THẾ GIỚI.
BẠN LÀ MỘT TRONG SỐ ĐÓ!