[Ebook] Bộ Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian Với 7 Thói Quen Hiệu Quả

 

Dù làm việc chăm chỉ nhưng vẫn chưa hiệu quả? Chắc hẳn bạn đã dành quá nhiều thời gian để thực hiện những nhiệm vụ đột xuất và không đủ thời gian để theo đuổi các mục tiêu dài hạn của mình.

Tìm hiểu ngay cách quản lý thời gian hiệu quả để không chỉ luôn sẵn sàng ứng phó với những sự kiện không lường trước mà còn hoàn thành những mục tiêu quan trọng theo những cách hiệu quả nhất.

 

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
SẮP KHAi GIẢNG

4RL - 4 VAI TRÒ TRỌNG YẾU CỦA LÃNH ĐẠO®

08/07/2023
tại TP.HCM
Đăng ký ngay
SẮP KHAi GIẢNG

7HS - 7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ®

01/07/2023
tại TP.HCM
Đăng ký ngay
SẮP KHAi GIẢNG

7HS - 7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ®

17/06/2023
tại Hà Nội
Đăng ký ngay

Yêu cầu
giải pháp
hay tư vấn về
giải pháp

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng