7 BƯỚC ĐỂ GIÚP ĐỘI NGŨ TRỞ NÊN CHỦ ĐỘNG TRONG CÔNG VIỆC

7 cách giúp tạo điều kiện cho các thành viên trong đội ngũ trở nên tự tin

 

Để xây dựng một đội ngũ năng động và hiệu quả, việc khuyến khích sự chủ động là điều cực kỳ quan trọng. 7 cách sau đây giúp tạo điều kiện cho các thành viên trong đội ngũ trở nên tự tin, sáng tạo và chủ động trong công việc hàng ngày. Từ việc thiết lập môi trường làm việc linh hoạt đến việc đề cao sự đa dạng ý kiến, từ việc thúc đẩy sự đàm phán cho đến việc cung cấp phản hồi xây dựng, mỗi cách tiếp cận đều nhằm mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và tối đa hóa tiềm năng của từng cá nhân trong đội ngũ.

 

Theo Jennifer Colosimo

 FranklinCovey

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng

Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ của Google. Thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được sử dụng theo Chính sách Bảo mật dữ liệu của PACE.
SẮP KHAi GIẢNG

LÃNH ĐẠO với “7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ”®

17/08/2024
tại TP.HCM
Đăng ký ngay
SẮP KHAi GIẢNG

LÃNH ĐẠO với “7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ”®

17/08/2024
tại Hà Nội
Đăng ký ngay
SẮP KHAi GIẢNG

Lãnh đạo với Sức mạnh của Niềm tin

24/08/2024
tại TP.HCM
Đăng ký ngay

Yêu cầu
giải pháp
hay tư vấn về
giải pháp

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng

Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ của Google. Thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được sử dụng theo Chính sách Bảo mật dữ liệu của PACE.