Về FranklinCovey

Chúng tôi là ai?

FranklinCovey là đối tác đáng tin cậy trong việc chuyển hóa đội ngũ để đạt được những kết quả bứt phá thông qua một mô hình học tập có tính cách mạng trong kỷ nguyên số.

Với sứ mệnh “Mang đến tầm vóc mới cho cá nhân và tổ chức ở mọi nơi / Enable Greatness in People and Organizations Everywhere”, FranklinCovey đang tham gia phát triển lãnh đạo và kiến tạo văn hóa thông qua việc đào tạo, tư vấn và huấn luyện (training, consulting, and coaching) cho 15 ngàn doanh nghiệp mỗi năm tại hơn 160 quốc gia, trong đó có 75% tập đoàn thuộc “Fortune 500”.

FranklinCovey Vietnam (một thành viên của Học viện Quản lý PACE) là đại diện độc quyền của FranklinCovey Worldwide tại Việt Nam.

Sứ mệnh

Chúng tôi mang đến tầm vóc mới cho các cá nhân và tổ chức ở mọi nơi.

Đội ngũ chuyên gia

Với mục tiêu giúp khách hàng đạt được hiệu quả vượt trội nhờ vào sự chuyển đổi mạnh mẽ và bền vững, các chuyên gia tư vấn và đào tạo của chúng tôi đem đến những giải pháp học tập phù hợp với các mục tiêu quan trọng của khách hàng.

Tầm nhìn

Chúng tôi mang đến sự chuyển đổi sâu sắc trong lãnh đạo, cách sống và cách làm việc của hàng tỷ người trên khắp thế giới, giúp họ đạt được những mục đích tuyệt vời của cá nhân, đội ngũ và tổ chức của họ.

Mô hình tổ chức tầm vóc

Cách tiếp cận độc đáo và riêng biệt của chúng tôi bắt đầu với những nguyên lý trường tồn (timeless principles) về tính hiệu quả của con người, trang bị những tư duy và năng lực để hiện thực hóa mọi mục tiêu phát triển.

Với 35 năm dẫn đầu, FranklinCovey phục vụ hơn 15.000 doanh nghiệp khách hàng mỗi năm tại hơn 160 quốc gia. Chúng tôi nâng tầm các nhà lãnh đạo với những tư duy, kỹ năng và công cụ thiết yếu mà họ cần để đạt được hiệu quả vượt trội.  

Khả năng độc đáo của chúng tôi

Phương pháp vượt trội: Dựa trên nhiều thập kỷ nghiên cứu và phát triển, phương pháp của FranklinCovey giúp doanh nghiệp có thể lãnh đạo, làm việc và phối hợp hiệu quả hơn hẳn.

Đội ngũ chuyên nghiệp: Đội ngũ của chúng tôi tạo ra các giải pháp lý tưởng cho từng nhu cầu riêng của doanh nghiệp.  

Công nghệ tiên tiến: Công nghệ của chúng tôi thúc đẩy sự thay đổi từ trong ra ngoài, giúp doanh nghiệp thực hiện các chuyển đổi thành công và nhanh chóng. 

Giải pháp của chúng tôi

Phát triển lãnh đạo: Phát triển những lãnh đạo tầm vóc ở các cấp để có thể xây dựng được một đội ngũ hiệu quả, quản trị được sự thay đổi và tạo ra kết quả vượt trội.

Đội ngũ hiệu quả: Giúp mỗi cá nhân thẩm thấu nguyên lý hiệu quả và hình thành thói quen hiệu quả để phát huy tối đa tiềm năng của mình cả trong và ngoài công việc. 

Văn hóa chiến thắng: Nuôi dưỡng một nền văn hóa đầy sự tin tưởng lẫn nhau, nơi những ý tưởng tuyệt vời được phát kiến mạnh mẽ và mọi người có thể làm công việc của họ tốt nhất. 

Hệ thống tối ưu: Biến việc quản trị hiệu quả một cách manh mún thành một hệ thống thực thi thống nhất để bảo đảm luôn đạt được các mục tiêu quan trọng nhất của đội ngũ và tổ chức. 

Bán hàng vượt trội: Giúp phát triển năng lực bán hàng cho đội ngũ bán hàng, chăm sóc khách hàng, và nhất là hình thành “văn hóa bán hàng” độc đáo, vượt trội.

24

Hỗ trợ 24 ngôn ngữ

60m

60 triệu cuốn sách được
bán trên toàn cầu

$200m+

Đầu tư hơn 200 triệu USD vào
nghiên cứu, phát triển giải
pháp và công nghệ

35+

Hơn 35 năm kinh nghiệm trong
lĩnh vực đào tạo và tư vấn

Nội dung

“Công thức” giúp khách hàng tạo ra những kết quả vượt trội.

FranklinCovey mong muốn đem đến những trải nghiệm học tập giàu tính chuyển đổi, giúp người học đạt được kết quả vượt trội và bền vững thông qua tích hợp ba yếu tố nội dung, con người, công nghệ vào từng giải pháp đào tạo.

NỘI DUNG: Yếu tố nội dung tập trung vào việc giải quyết những thách thức lớn nhất.

Dựa trên nhiều thập kỷ nghiên cứu và phát triển, nội dung trong từng giải pháp của FranklinCovey đã giúp hàng triệu người trên thế giới xây dựng được cách lãnh đạo, cách làm việc, cách sống và cách phối hợp hiệu quả hơn hẳn.

Con người

CON NGƯỜI: Đội ngũ chuyên gia của FranklinCovey tạo ra các giải pháp vượt trội đáp ứng từng mục tiêu của bạn.

Các chuyên gia tư vấn, đào tạo của chúng tôi thiết kế và cung cấp các giải pháp học tập phù hợp với các mục tiêu quan trọng của tổ chức bạn.

Công nghệ

CÔNG NGHỆ: Công nghệ của chúng tôi thúc đẩy sự thay đổi từ trong ra ngoài.

Bằng cách cung cấp nền tảng học tập sáng tạo và dễ sử dụng giúp theo dõi tiến trình và duy trì sự tham gia để đảm bảo cải biến hành vi hoàn toàn và lâu dài. Công nghệ của chúng tôi thúc đẩy sự thay đổi từ trong ra ngoài và giúp doanh nghiệp thực hiện các chuyển đổi thành công và nhanh chóng.

 

Chúng tôi mang đến tầm vóc mới cho hàng tỷ người trên khắp thế giới. Bạn là một trong số đó!