Điểm nổi bật của chúng tôi

  • Chất lượng đào tạo đẳng cấp quốc tế

    Nội dung đào tạo, lộ trình triển khai và tài liệu học tập đều được đầu tư nghiêm túc, đảm bảo chất lượng đẳng cấp thế giới của chương trình đào tạo lẫn dịch vụ hỗ trợ. Các giải pháp của chúng tôi đã đạt được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực đào tạo toàn cầu.

  • Mang lại hiệu quả đột phá

    Chúng tôi đo lường hiệu quả hoạt động bằng thành tựu chuyển đổi mà khách hàng đạt được. Đồng thời, chúng tôi cam kết mang lại những ảnh hưởng lâu dài và bền vững cho khách hàng của mình.

  • Nội dung đào tạo chạm đến các vấn đề cốt lõi và có sức sống lâu bền

    Nội dung đào tạo do các nhóm chuyên gia nghiên cứu kỹ lưỡng trong nhiều năm, khảo sát trên bình diện rộng, và sau đó xây dựng một cách khoa học theo lộ trình đã được kiểm chứng về tính hiệu quả. Nhờ đó, nội dung đào tạo có sức sống lâu bền và trở thành nền tảng cho những cuốn sách tạo hiệu ứng rộng rãi trong cộng đồng.

Điểm nổi bật của chúng tôi
banner sách
© COPYRIGHT 2015 FranklinCovey VIET Nam - AN EXCLUSIVE PARTNER OF FranklinCovey WORLDWIDE IN VIETNAM & A MEMBER OF PACE Institute of Management