Vào cuối tháng 5, 2018, FranklinCovey đã hân hạnh làm việc và triển khai chương trình đào tạo “7 Thói quen Hiệu quả / The 7 Habits of Highly Effective People” dành cho các cấp lãnh đạo tại công ty NIKE Việt Nam.

Chìa khóa để một doanh nghiệp thành công bền vững trong thế kỷ 21 là người lãnh đạo cần thiết kế được hệ thống quản lý và văn hóa có tính nhất quán xuyên suốt trong tổ chức, trong đó cho phép và khuyến khích mọi người nhận lãnh trách nhiệm, chủ động dẫn dắt, được phép phạm sai lầm và không ngừng học hỏi. Và chương trình đào tạo “7 Thói quen Hiệu quả / The 7 Habits of Highly Effective People” đã ra đời để giúp các nhà lãnh đạo thực hiện được mục tiêu này. 

Chương trình đã giúp các nhà lãnh đạo tại NIKE Việt Nam cập nhật cho bản thân và đội ngũ của mình một mô hình lãnh đạo mới – mô hình lãnh đạo của tương lai. Có nghĩa là nếu các công ty thực sự muốn di chuyển nhanh hơn, có cấu trúc phẳng hơn và phát triển các nhà lãnh đạo từ bên trong, thì phải dành một khoảng thời gian chất lượng để hướng dẫn các thành viên cách “tự lãnh đạo chính mình” thông qua “7 Thói quen Hiệu quả”.

Sau khóa học, chương trình đã giúp người tham dự xác định được tầm nhìn và các giá trị của bản thân, có định hướng để khai thác tiềm năng và trở nên hiệu quả hơn trong công việc và cuộc sống. Chương trình đào tạo“7 Thói quen Hiệu quả” cũng đã cung cấp các công cụ hữu ích giúp cân bằng được cuộc sống và công việc, giảm áp lực căng thẳng và giúp mọi người biết cách hợp tác hiệu quả hơn thông qua xây dựng các mối quan hệ dựa trên lợi ích tương hỗ.

Một số hình ảnh của chương trình:

7H-NIKE-VIETNAM-FranklinCovey-2.JPG

7H-NIKE-VIETNAM-FranklinCovey-3.JPG

7H-NIKE-VIETNAMa1.JPG