Tin tức và sự kiện
SẮP KHAI GIẢNG

7 Thói Quen Hiệu Quả

17/09/2021 TP.HCM
SẮP KHAI GIẢNG

7 Thói Quen Hiệu Quả

24/09/2021 Hà Nội
SẮP KHAI GIẢNG

Lãnh Đạo Tầm Vóc

24/09/2021 TP.HCM
SẮP KHAI GIẢNG

Lãnh Đạo Tầm Vóc

01/10/2021 Hà Nội
SẮP KHAI GIẢNG

6 Thực Hành Thiết Yếu Để Quản Trị Đội Ngũ

20/08/2021 Live Learning
SẮP KHAI GIẢNG

Lãnh Đạo Với Tốc Độ Niềm Tin

22/10/2021 TP.HCM

KHO HỌC LIỆU Resources

Khám phá kho học liệu phong phú bao gồm: nguồn thông tin hữu ích về các giải pháp đào tạo, các bài viết sâu sắc, các
nghiên cứu công phu của FranklinCovey trên toàn cầu, cũng như các tin tức và sự kiện của FranklinCovey tại Việt Nam.

SÁCH ĐƯỢC XUẤT BẢN BỞI FRANKLINCOVEY Titles Published by FranklinCovey

CHÚNG TÔI MANG ĐẾN TẦM VÓC MỚI
CHO HÀNG TỶ NGƯỜI TRÊN KHẮP THẾ GIỚI.
BẠN LÀ MỘT TRONG SỐ ĐÓ!