Đăng ký tham dự chương trình 6 Thực Hành Thiết Yếu Để Quản Trị Đội Ngũ

Thông tin khai giảng & học phí

  • Khai giảng : 22 & 23/04/2022
  • Thời lượng : 02 ngày/ 04 buổi/ 12 tiếng
  • Địa điểm : TP.HCM
  • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
  • Phí chính thức : 12,925,000 VNĐ
  • Phí ưu đãi : 11,632,500 VNĐ

  • Phí trên đã bao gồm: (1) Thuế VAT 10%; (2) Tài liệu học tập;
  • Phí ưu đãi được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 7 ngày

THÔNG TIN ĐĂNG KÝĐể hóa đơn có giá trị pháp lý và được Cơ quan thuế chấp nhận, Quý vị vui lòng điền chính xác 3 thông tin bên dưới:


SẮP KHAI GIẢNG

Lãnh Đạo Với Tốc Độ Niềm Tin

21/05/2022 TP.HCM
SẮP KHAI GIẢNG

7 Thói Quen Hiệu Quả

18/03/2022 TP.HCM
SẮP KHAI GIẢNG

6 Thực Hành Thiết Yếu Để Quản Trị Đội Ngũ

22/04/2022 TP.HCM
SẮP KHAI GIẢNG

4 Vai Trò Trọng Yếu Của Lãnh Đạo

10/12/2021 Live Learning
CHÚNG TÔI MANG ĐẾN TẦM VÓC MỚI
CHO HÀNG TỶ NGƯỜI TRÊN KHẮP THẾ GIỚI.
BẠN LÀ MỘT TRONG SỐ ĐÓ!