Đăng ký tham dự chương trình 6 Thực Hành Thiết Yếu Để Quản Trị Đội Ngũ

Thông tin khai giảng & học phí

  • Khai giảng : 12 & 13/11/2021
  • Thời lượng : 4 buổi/ 12 tiếng
  • Địa điểm : TP.HCM
  • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
  • Phí chính thức : 12,925,000 VNĐ
  • Phí ưu đãi : 11,632,500 VNĐ

  • Phí trên đã bao gồm: (1) Thuế VAT 10%; (2) Tài liệu học tập;
  • Phí ưu đãi được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 07 ngày.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝĐể hóa đơn có giá trị pháp lý và được Cơ quan thuế chấp nhận, Quý vị vui lòng điền chính xác 3 thông tin bên dưới:


SẮP KHAI GIẢNG

6 Thực Hành Thiết Yếu Để Quản Trị Đội Ngũ

12/11/2021 TP.HCM
SẮP KHAI GIẢNG

Lãnh Đạo Tầm Vóc

24/09/2021 Live Learning
CHÚNG TÔI MANG ĐẾN TẦM VÓC MỚI
CHO HÀNG TỶ NGƯỜI TRÊN KHẮP THẾ GIỚI.
BẠN LÀ MỘT TRONG SỐ ĐÓ!