Vào ngày 14/07/2018, FranklinCovey đã hân hạnh làm việc và tổ chức chương trình đào tạo Lãnh đạo Tầm vóc  / Leadership Greatness dành cho Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Dựa trên kết quả phân tích hoạt động vận hành của hơn 500 tập đoàn, rà soát và tổng hợp dữ liệu từ hơn 225.000 người tham gia khảo sát, đồng thời làm việc và phân tích hơn 2.000 đội dự án, nhằm thấu hiểu các nhân tố làm nên sự vượt trội cũng như đâu là những thách thức ngăn cản doanh nghiệp đạt được điều đó, FranklinCovey đã phát triển nên giải pháp đặc biệt mang tên: Lãnh đạo Tầm vóc  / Leadership Greatness”.

Chương trình đã cung cấp cho các nhà lãnh đạo của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn một mô hình phát triển lãnh đạo và nâng tầm lãnh đạo độc đáo với trọn bộ đầy đủ về tư duy, công cụ và phương pháp giúp nhà lãnh đạo:

1. Khơi dậy niềm tin và gia tăng sức ảnh hưởng của bản thân.
2. Xác định và khiến đội ngũ hiểu rõ những mục tiêu, những công việc cần phải hoàn thành.
3. Xây dựng mối gắn kết chiến lược giữa công việc của đội ngũ và các mục tiêu chung của tổ chức.
4. Tạo sự kết nối chặt chẽ giữa hoạt động của đội ngũ với mô hình kinh doanh của tổ chức.
5. Xây dựng và củng cố 4 hệ thống cốt lõi là: Công tác Vận hành, Phát huy Tài năng, các Quy trình Thiết yếu và Chăm sóc Khách hàng.


Sau chương trình đào tạo, anh Nguyễn Chánh Quốc (GĐKV) đã chia sẻ. nhờ khóa học anh đã hiểu và phân biệt được nhà Lãnh đạo Tầm trung và các nhà Lãnh đạo Tầm vóc, từ đó biết cách vận dụng các công cụ luyện tập để trở nên tốt hơn.

Anh Nguyễn Hữu Truyện (GĐKV) cũng chia sẻ chương trình đã giúp anh biết cách khơi dậy niềm tin và phát huy thế mạnh của từng cá nhân trong tổ chức, dẫn dắt đội ngũ trên cơ sở xây dựng lòng tin, trách nhiệm và mục đích chung
 
Một số hình ảnh tại chương trình:

 
LG-BINH-SON-aBSR.JPG
 
 
 
LG-BINH-SON.JPG
 
LG-BINH-SON-aBSRa-14a34.jpg

LG-BINH-SON-aBSRa-14.jpg