• Chương trình Khám phá & Trải nghiệm: Kiến tạo văn hóa bằng “7 Thói quen”

  Chương trình Khám phá & Trải nghiệm: Kiến tạo văn hóa bằng “7 Thói quen”

  Tại chương trình Khám phá & Trải nghiệm: “Kiến tạo văn hóa bằng 7 thói quen” do FranklinCovey Việt Nam tổ chức ngày 04/12/2015 vừa qua, các nhà lãnh đạo và quản lý nhân sự đã có cơ hội cùng ngồi lại để chia sẻ một vấn đề quan trọng nhưng cũng đầy thách thức, đó là làm thế nào ...

 • The 7 Habits of Highly Effective People for Bayer Vietnam

  The 7 Habits of Highly Effective People for Bayer Vietnam

  Bayer joined the 7 Habits of Highly Effective People workshop on July 16 & 17, 2015. The course was facilitated by Ms. Jessica Lu with 22 participants.

 • The second

  The second "Leadership" program delivered for Suntory PepsiCo Vietnam

  Ngày 22-23 tháng 9 vừa qua, FranklinCovey hân hạnh tiếp tục được đồng hành cùng công ty Suntory PepsiCo trong chương trình Lãnh đạo tầm vóc, với sự tham gia của 22 lãnh đạo cấp cao của công ty.

 • Management by Habits (MBH)

  Management by Habits (MBH)

  For the first time, management by habits (MBH)—a unique management approach that has been successfully employed by many corporations around the world and is also a new trend of global management—has been introduced in Vietnam. “Sow the winning habits, reap the great results” and ...

 • The Leadership program for Suntory PepsiCo on 9 &10 july, 2015

  The Leadership program for Suntory PepsiCo on 9 &10 july, 2015

  On 9 & 10 July 2015, FranklinCovey had pleasure to deliver the Leadership program, a unique program specially designed for top leaders of leading corperation, for 22 members of Suntory PepsiCo

 • The 7 Habits of Highly Effective People for Boehringer Vietnam

  The 7 Habits of Highly Effective People for Boehringer Vietnam

  On 18 & 19 August 2015, FranklinCovey Vietnam was honored to deliver the "7 Habits of Highly Effective People" program for 21 member of middle management team of Boehringer Vietnam at Novotel Saigon, Ho Chi Minh city.

 • Innovation and Entrepreneurship experience from Israel

  Innovation and Entrepreneurship experience from Israel

  The concepts of knowledge economy and creativity economy have become growth drivers of advanced countries. World Economic Forum (WEF) has classified economies into 3 levels of development, in which, growth originates from exploiting raw natural resources for economies at level ...

The solutions
Daotaotheoyeucau_07.jpg
Daotaotheoyeucau_09.jpg
Daotaotheoyeucau_11.jpg
Daotaotheoyeucau_13.jpg

The World-class solutions to enable the GREATNESS in You


© COPYRIGHT 2015 FranklinCovey VIET Nam - AN EXCLUSIVE PARTNER OF FranklinCovey WORLDWIDE IN VIETNAM & A MEMBER OF PACE Institute of Management