Mọi công ty, tổ chức đều ý thức được việc xây dựng, thiết lập những giá trị, văn hóa bản sắc cho riêng mình. Đó có thể là những niềm tin giúp xây dựng một đội ngũ vững mạnh hay thúc đẩy văn hóa công ty mạnh mẽ hơn nữa.

Tuy nhiên, thực tế là không phải lúc nào tổ chức cũng thực sự sống và làm việc dựa trên những giá trị đó, mà chúng rất dễ bị thất lạc trong guồng quay công việc.
 
Chìa khóa để đưa các giá trị tổ chức trở thành ưu tiên hàng đầu là chuyển đổi chúng thành các hành vi, ví dụ cụ thể. Đừng để văn hóa công ty chỉ nằm trên giấy, dưới đây là 4 cách để chúng thực sự được ứng dụng vào quá trình làm việc.
 high-performance-culturea1.jpg

1. Đặt giá trị công ty là ưu tiên hàng đầu.
 
Khi bị cuốn vào guồng quay công việc hàng ngày, những giá trị tốt đẹp của tổ chức có thể nhanh chóng bị quên lãng. Do đó, cần có những hướng dẫn cụ thể, từ việc quyết định tuyển dụng cho tới cách tương tác với khách hàng. Vì nếu không nhớ tới thì đội ngũ không thể áp dụng.
 
Vậy làm thế nào để nhân viên làm việc dựa trên giá trị riêng của công ty?
 
Giữ tiêu chuẩn đạo đức của công ty là ưu tiên hàng đầu trong tâm trí mọi người bằng cách làm cho chúng nổi bật ở nơi làm việc. Ngoài việc giới thiệu chúng trên trang web của công ty và trong sổ tay nhân viên (không phải nhân viên nào mở ra xem lại hàng ngày), có thể đặt ở những vị trí như phòng họp, phòng sinh hoạt chung,.. Ví dụ, tại công ty ClearCompany họ đã vẽ chúng trên các bức tường khắp văn phòng, cùng với logo như một lời nhắc nhở hàng ngày cho các thành viên.
 
Tuy nhiên, việc nhắc nhở nhân viên về các giá trị không dừng lại ở việc dán poster, chúng phải được truyền đạt thông suốt và nhất quán từ những người lãnh đạo một cách thường xuyên.
 
2. Tuyển dụng dựa trên sự phù hợp với văn hóa công ty.

Xây dựng một đội ngũ làm việc dựa trên những giá trị của công ty bắt đầu từ việc tuyển dụng đúng. Với mỗi giá trị mà công ty theo đuổi, hãy phát triển thành một danh sách các câu hỏi để đánh giá tính cách và tiềm năng của ứng viên có phù hợp với công ty hay không.
 
Ví dụ, một giá trị ở công ty ClearCompany là đội nhóm kinh doanh, câu hỏi phỏng vấn sẽ liên quan đến sự gan dạ, quyết đoán của ứng viên.
 
Mọi người thường hoặc dễ chia sẻ (hoặc không chia sẻ) niềm tin của công ty, vì vậy sử dụng quy trình phỏng vấn để xác định những người có nguyên tắc sống tương tự là rất quan trọng để xây dựng lực lượng lao động có thể áp dụng tiêu chuẩn giá trị của công trong mọi việc họ làm.

 
funcionarios-4.jpg
 
3. Làm việc (và vui chơi) dựa trên văn hóa công ty.
 
Cách tốt nhất để mang những giá trị của tổ chức đi vào cuộc sống là mô hình hóa chúng trong công việc, vui chơi hàng ngày.
 
Một trong những giá trị của công ty phần mềm VMware là cho đi nhiều hơn. Công ty thực hiện điều này bằng cách cho nhân viên 40 giờ trả lương mỗi năm để làm tình nguyện. Ngoài việc tình nguyện cùng nhau, công ty thậm chí còn có nền tảng từ thiện riêng dựa trên việc đầu tư xã hội, đóng góp phù hợp và các giải thưởng quan trọng.
 
Tích cực và linh hoạt xây dựng mô hình để cụ thể hóa các giá trị công ty bằng cách căn chỉnh chúng với các hoạt động văn hóa của công ty. Quan trọng nhất là lãnh đạo bằng cách ví dụ, giúp nhân viên hiểu và sau đó là trao quyền để nhân viên tự giác.
 
4. Khen thưởng và phát huy giá trị.
 
Cuối cùng, điều không kém phần quan trọng giúp thúc đẩy giá trị tổ chức là khen thưởng các hành vi đúng. Đừng ngần ngại công khai thưởng cho thành viên nào đó vì đã thể hiện hành vi phù hợp với giá trị của công ty. Điều này không chỉ làm cá nhân đó vui, mà còn khuyến khích mọi người làm theo.
 
Theo entrepreneur.com
 

Chương trình đào tạo

7H_en.png

The World’s Most Powerful Solution
to Create High-Performance Culture
For Leaders at All Levels

 
Giải pháp đào tạo doanh nghiệp
có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất thế giới
về phát triển lãnh đạo & kiến tạo văn hóa
 

Vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình TẠI ĐÂY