Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa các tổ chức hàng đầu với phần còn lại? Chính là sự khác biệt về văn hóa doanh nghiệp, những tổ chức thành công biết cách xây dựng cho mình một nền văn hóa hiệu quả cao (high-performance culture).
 
Tùy vào đặc thù kinh doanh mà các thành tố của văn hóa có thể khác nhau, nhưng nghiên cứu của McKinsey đã cho thấy có 6 thành tố chung của các nền văn hóa hiệu quả cao. Điều này có thể giúp các nhà lãnh đạo giảm thiểu sai sót và tối ưu hiệu quả của quá trình chuyển đổi văn hóa.
 
1. Xác định những thay đổi về hành vi có thể mở khóa năng lực kinh doanh.
 
Truyền thông những hành vi này một cách rõ ràng để mọi người đều hiểu cách thực hiện như thế nào.
Điều này có thể thực hiện thông qua một việc chia sẻ một ngôn ngữ chung để thúc đẩy sự thay đổi và tạo quy trình theo dõi chặt chẽ trong quá trình chuyển đổi văn hóa. Những hành vi này cần được điều chỉnh theo nhu cầu và bối cảnh kinh doanh của từng trường hợp vì không có tổ chức nào là hoàn toàn giống nhau.

 
keys-culturea1.png
 
2. Thay đổi từ gốc rễ tư duy và định hình lại chúng.
 
Tư duy (mindsets) định hình điều con người có thể làm và điều chỉnh hành vi của mọi người trong tổ chức. Nơi làm việc có ảnh hưởng sâu sắc đến việc định hình những giá trị và niềm tin để củng cố cách mọi người tiếp cận công việc.
 
Từ cách đánh giá hiệu quả đến quá trình tiến hành các cuộc họp đều gửi một tín hiệu về cách đúng đắn để đội ngũ cùng suy nghĩ và hành động. Để chuyển sang hệ hành vi mới, tổ chức cần nắm bắt các tín hiệu gửi đi và xác định nguyên nhân gốc rễ tạo ra các hành vi hiện có. Sau đó có thể điều chỉnh và giải quyết các vấn đề cơ bản để đạt được mục tiêu mới.
 
3. Thiết kế các ý tưởng kinh doanh để định hình vai trò và củng cố văn hóa tổ chức.
 
Các thành viên sẽ nhận ra những điều cần làm từ sự truyền đạt và hành vi của nhà lãnh đạo. Trong quá trình chuyển đổi văn hóa, tư duy (mindsets) và hành vi (behaviors) đại diện nhiều nhất cho những giá trị của doanh nghiệp. Nếu các hành vi và thái độ này mang lại giá trị, chúng sẽ tự củng cố và khiến nhà lãnh đạo tìm mọi cách để thúc đẩy những thành công bước đầu.
 
 
4. Điều chỉnh công việc để tạo trải nghiệm nhất quán cho nhân viên.
 

4 đòn bẩy trong chuyển đổi tư duy và hành vi bao gồm: tạo một câu chuyện thay đổi có tính thuyết phục; định hình vai trò lãnh đạo; kỹ năng xây dựng; và sự thay đổi chính thức về quy trình, hệ thống, và những ưu đãi.
 
Ở mỗi khía cạnh, thực hiện chương trình thay đổi hòa hợp với trải nghiệm của nhân viên sẽ giúp giảm thiểu sự hoang mang, lo lắng và tăng tốc quá trình chuyển sang một nền văn hóa mới.
 
5. Tạo cơ hội cho các thành viên vượt qua rào cản cá nhân để tiến hành thay đổi.
 
Khi tổ chức thay đổi, con người phải thay đổi. Nhưng điều đó không hề dễ dàng, vì mỗi người đều có một mức độ sẵn sàng và khả năng thay đổi khác nhau. Thiết kế các cách tiếp cận cho phép từng thành viên có thể hiểu rõ và nhận ra điều gì đang thúc đẩy hành vi của họ để từ đó đưa ra các lựa chọn có ý thức về cách thay đổi chúng.
 
funcionarios-4.jpg

6. Chuyển đổi văn hóa là một quá trình nghiêm túc, chuẩn xác, lấy nhân viên làm trung tâm.
 
Thường những lời kêu gọi thay đổi văn hóa doanh nghiệp xuất phát từ các lãnh đạo cấp cao. Thay vào đó có thể đi theo hướng ngược lại  xuất phát từ quan điểm của nhân viên khi bắt đầu thiết kế nền văn hóa hiệu quả mới.
 
Chúng ta thường thấy văn hóa doanh nghiệp chưa được coi trọng đúng mức, ít tổ chức đầu tư nghiên cứu. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy các tổ chức có văn hóa hiệu quả cao tạo ra lợi nhuận gấp 3 lần cho cổ đông. Đó là lý do tại sao văn hóa là ưu tiên hàng đầu của mọi doanh nghiệp. Đó là thành tố tiên quyết ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.
 
Theo McKinsey.com

 
Chương trình đào tạo

7H_en.png

The World’s Most Powerful Solution
to Create High-Performance Culture
For Leaders at All Levels

 
Giải pháp đào tạo doanh nghiệp
có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất thế giới
về phát triển lãnh đạo & kiến tạo văn hóa
 

Vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình TẠI ĐÂY