Giải pháp thiết kế theo yêu cầu

Giới thiệu

Chúng tôi hiểu rằng mỗi tổ chức/đơn vị đều có những đặc thù riêng, do đó sẽ có những yêu cầu riêng biệt về giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo cụ thể của mình. Chúng tôi cung cấp các giải pháp đào tạo theo yêu cầu của khách hàng, nhằm hướng tới những mục tiêu sau: 
 
 • Giải quyết các vấn đề hoặc nhu cầu đào tạo riêng biệt của tổ chức, nhằm hướng tới đối tượng học viên, ngành, môi trường và trình độ kỹ năng cụ thể.
 • Thúc đẩy việc duy trì hoạt động học tập và ứng dụng các kỹ năng thông qua việc kết hợp với các bài tập thực nghiệm, bài kiểm tra, với tình huống cụ thể liên quan đến thương hiệu và hoạt động kinh doanh của Khách hàng
 • Sử dụng các nguyên tắc sự phạm dành cho đối tượng học viên người lớn (adult participants) để tạo dựng sự hứng thú và đảm bảo hoạt động học tập được duy trì liên tục
 • Thúc đẩy việc thay đổi thái độ, nhằm hướng tới mục tiêu đạt được những kết quả đáng mong đợi
Daotaotheoyeucau_07-1.jpg

Các mức độ tùy chỉnh

Các giải pháp chuyên biệt theo yêu cầu của chúng tôi cung cấp sự chuyên biệt hóa trong giáo trình và kế hoạch triển khai theo các cấp độ sau:
 • Cấp độ 1

  Điều chỉnh giáo trình với hình ảnh thương hiệu của Khách hàng
   

  • Bổ sung logo, tên và các màu sắc đặc trưng của Khách hàng.
  • Sửa đổi các ví dụ minh họa hoặc bài tập thực nghiệm.
  • Bổ sung tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị của Khách hàng.
  • Điều chỉnh lịch trình của chương trình phù hợp với nhu cầu đào tạo của Khách hàng.

  Cấp độ 2

  Ngoài những tùy chỉnh của Cấp độ 1, ở Cấp độ 2, chúng tôi sẽ:
   

  • Điều chỉnh các bài tập, ví dụ và các công cụ ứng dụng trong chương trình.
  • Bổ sung hình ảnh (đồ họa) cho học liệu.
  • Điều chỉnh tài liệu giảng dạy của chương trình, và tài liệu học viên.
 • Cấp độ 3

  Ngoài những tùy chỉnh của Cấp độ 1 và cấp độ 2, ở cấp độ 3, chúng tôi sẽ:  
   

  • Xây dựng nội dung mới.
  • Tổng hợp nội dung của nhiều chương trình khác nhau của Franklin Covey trong 1 chương trình.
  • Phối hợp nội dung khóa học của Franklin Covey với nội dung đào tạo của Đơn vị.
  • Nghiên cứu và thu thập dữ liệu và nội dung mới nhằm xây dựng nội dung đào tạo với các dữ liệu cập nhật nhất.

Quy trình

Đánh giá

 • Nhận định các nhu cầu đào tạo thiết yếu của khách hàng (người tham gia).
 • Xác định thách thức và các hoạt động chuẩn bị.
 • Xác định đối tượng học viên, văn hóa, ngân sách, lịch trình và các tiêu chí đo lường thành công của chương trình.

Thiết kế

 • Làm rõ mục tiêu và các ưu tiên của chương trình đào tạo.
 • Xác nhận nhu cầu của học viên và các bên liên quan.
 • Xây dựng nội dung chương trình phù hợp với các mục tiêu đặt ra.

Phát triển

 • Xây dựng toàn bộ nội dung đào tạo.
 • Chuyển nội dung đào tạo cho khách hàng rà soát.
 • Phối hợp để cùng điều chỉnh nội dung cho phù hợp.
 • Chuẩn bị nội dung đào tạo cuối cùng.

Triển khai

 • Giảng viên triển khai khóa đào tạo.

Rút kinh nghiệm

 • Thu thập và tổng hợp ý kiến phản hồi sau khóa học.
 • Xác định những khu vực cần cải tiến và phối hợp trong Quy trình triển khai chương trình sau.
CHÚNG TÔI MANG ĐẾN TẦM VÓC MỚI
CHO HÀNG TỶ NGƯỜI TRÊN KHẮP THẾ GIỚI.
BẠN LÀ MỘT TRONG SỐ ĐÓ!