Đăng ký tham dự chương trình 6 Thực Hành Thiết Yếu Để Quản Trị Đội Ngũ

Thông tin khai giảng & học phí

  • Khai giảng : 16 & 17/10/2020
  • Thời lượng : 2 ngày/ 12 giờ
  • Địa điểm : TP.HCM
  • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
  • Phí chính thức : 12,925,000 VNĐ
  • Phí ưu đãi : 11,632,500 VNĐ

Phí ưu đãi được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 07 ngày.
Mức phí trên đã bao gồm 10% VAT

THÔNG TIN ĐĂNG KÝĐể hóa đơn có giá trị pháp lý và được Cơ quan thuế chấp nhận, Quý vị vui lòng điền chính xác 3 thông tin bên dưới:


SẮP KHAI GIẢNG

7 Thói Quen Hiệu Quả

14/11/2020 TP.HCM
SẮP KHAI GIẢNG

6 Thực Hành Thiết Yếu Để Quản Trị Đội Ngũ

16/10/2020 TP.HCM
SẮP KHAI GIẢNG

7 Thói Quen Hiệu Quả

26/09/2020 Hà Nội
CHÚNG TÔI MANG ĐẾN TẦM VÓC MỚI
CHO HÀNG TỶ NGƯỜI TRÊN KHẮP THẾ GIỚI.
BẠN LÀ MỘT TRONG SỐ ĐÓ!