Đăng ký tham dự chương trình

Chương trình  LÃNH ĐẠO TẦM VÓC / LEADERSHIP GREATNESS 
Địa điểm  TP. Hồ Chí Minh
Thời gian  18 & 19/09/2020 
Thời lượng  2 ngày/ 16 giờ
Ngôn ngữ  Tiếng Việt
Học phí  Học phí chính thức: 24,557,550 VNĐ
 Học phí ưu đãi - Khi hoàn tất chuyển phí trước 1 tuần: 21,972,500 VNĐ


Giới tính (*):

 Security code

 
CHÚNG TÔI MANG ĐẾN TẦM VÓC MỚI
CHO HÀNG TỶ NGƯỜI TRÊN KHẮP THẾ GIỚI.
BẠN LÀ MỘT TRONG SỐ ĐÓ!