Việc chỉ tập trung hết mức vào một mục tiêu duy nhất là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và khi như vậy, các nhà lãnh đạo lại rơi vào cái bẫy tập trung.
 
Khi  người lãnh đạo dồn tất cả năng lượng vào một mục tiêu quan trọng nhất, đó cũng là lúc họ bật chế độ “phiến diện” của mình, và điều này có thể gây nên những vấn đề rất lớn.
 
Một cách thiết thực để các nhà lãnh đạo cân bằng sự tập trung và nhận thức đó là thường xuyên lùi lại và hỏi, “Chuyện gì đang xảy ra quanh chúng ta? Liệu rằng có cơ hội hay thách thức nào khác mà ta cần tìm ra và tập trung hơn không?”
 
Cách để các nhà lãnh đạo tìm ra đáp án cho những câu hỏi trên chính là xây dựng những cuộc đối thoại về hiệu quả công việc. Trong những cuộc đối thoại đó, bạn hoàn toàn thoải mái dò lại những gì đã làm. Một khi tất cả mọi người được rõ ràng hơn về những ưu tiên quan trọng nhất và thực sự dấn thân cho những mục tiêu đó,  người lãnh đạo sẽ tự giải phóng mình khỏi cảm giác luôn phải quá tập trung kiểm soát chi li nhân viên của mình.
 
“Ở một cấp độ cao hơn, công việc của một lãnh đạo là dẫn dắt những cuộc thảo luận về chuyện gì quan trọng và chuyện gì thì không.” – Ronald A. Heifetz, tác giả cuốn “Leadership without easy answers”
 
Những cuộc đối thoại về hiệu quả công việc không phải là những cuộc họp thể hiện tài năng. Những cuộc đối thoại này giúp các nhà lãnh đạo “đặt cái tôi xuống”, bỏ qua nhu cầu được là người giỏi nhất, là nhà thẩm phán hay một anh hùng, và khuyến khích nhân viên cùng làm việc với mình để cùng kiến tạo và có được những mục tiêu chung.
 
Theo Shawn Moon, Phó TGĐ Điều hành của FranklinCovey.