Khi được hỏi về tiêu chí nào khiến họ cảm thấy sếp của họ là một nhà lãnh đạo tốt, phần lớn những người được hỏi đều có câu trả lời liên quan đến sự ứng xử, hay nói đúng hơn là phương pháp lãnh đạo.
 

Những người đứng đầu càng đa dạng trong phương pháp lãnh đạo bao nhiêu thì càng đạt được hiệu quả lãnh đạo bấy nhiêu. Nghệ thuật lãnh đạo không nằm ở chỗ làm đúng hay sai, tốt hay xấu, mà là biết áp dụng phương pháp nào sẽ phù hợp với công việc, đối tượng và hoàn cảnh nào.
Theo Hay-McBer, có 6 phương pháp lãnh đạo cốt lõi sau đây:

1. Lãnh đạo bằng áp đặt
Mục tiêu chính của phương pháp này là đạt được sự tuân thủ ngay lập tức của nhân viên.
Đặc trưng của người lãnh đạo theo kiểu này đó là:
 • “Làm theo mệnh lệnh của tôi”
 • Kiểm soát chặt chẽ nhân viên
 • Truyền động lực bằng kỷ luật và sự đe dọa
Phương pháp này hiệu quả khi:
 • Đang trong giai đoạn khủng hoảng
 • Sự chệch hướng đồng nghĩa với mạo hiểm
Phương pháp này sẽ phản tác dụng nếu:
 • Trình độ của nhân viên quá thấp (họ không làm việc được với phong cách này) hoặc quá cao (họ cảm thấy thất vọng và khó chịu khi bị quản lí quá chặt).
2. Lãnh đạo bằng tầm nhìn
Mục tiêu chính của phương pháp này là đưa ra định hướng và tầm nhìn dài hạn cho nhân viên.
Đặc trưng của người lãnh đạo theo kiểu này đó là:
 • “Nghiêm khắc nhưng thấu lí”
 • Nói rõ tầm nhìn, mục tiêu cho nhân viên
 • Truyền động lực bằng sự thuyết phục và những phản hồi cho kết quả công việc
Phương pháp này hiệu quả khi:
Phương pháp này sẽ phản tác dụng nếu:
 • Trình độ nhân viên còn thấp (họ cần được chỉ dẫn cụ thể việc cần làm)
 • Nhân viên không tin lãnh đạo (họ không đi theo những định hướng của sếp nếu họ không cảm thấy tin tưởng).
3. Lãnh đạo bằng tình cảm
Mục tiêu chính của phương pháp này là tạo được không khí ôn hòa trong nhân viên và giữa nhân viên với cấp trên.
Đặc trưng của người lãnh đạo theo kiểu này đó là:
 • “Con người trước, công việc sau”
 • Tránh mâu thuẫn và đề cao mối quan hệ tốt đẹp giữa đồng nghiệp
 • Truyền động lực bằng cách luôn khiến mọi người vui vẻ
Phương pháp này hiệu quả khi:
 • Được sử dụng đồng thời với các phong cách lãnh đạo khác.
 • Công việc mang tính lặp đi lặp lại, kết quả công việc đã tốt
 • Tư vấn, giúp đỡ nhân viên
 • Xử lí các mâu thuẫn
Phương pháp này sẽ phản tác dụng nếu:
 • Kết quả công việc chưa tốt, vì kiểu này không đề cao kết quả công việc
 • Khi có tình huống khủng hoảng và mọi người cần được định hướng
4. Lãnh đạo bằng “dân chủ”
Mục tiêu chính của phương pháp này là tạo cam kết và sự đồng lòng giữa các nhân viên.
Đặc trưng của người lãnh đạo theo kiểu này đó là:
 • “Mọi người đều tham gia đóng góp”
 • Khuyến khích sự góp ý của nhân viên trong quá trình đưa ra quyết định
 • Truyền động lực bằng cách tưởng thưởng cho nỗ lực của cả team
Phương pháp này hiệu quả khi:
 • Nhân viên chịu làm việc cùng nhau
 • Nhân viên có kinh nghiệm và đáng tin
 • Môi trường làm việc ổn định
Phương pháp này sẽ phản tác dụng nếu:
 • Nhân viên thuộc tuýp phải được điều phối, kết nối
 • Khi có khủng hoảng – không có thời gian để họp hay thảo luận
 • Khi nhân viên thiếu năng lực – người lãnh đạo cần giám sát kĩ
5. Lãnh đạo bằng tiêu chuẩn
Mục tiêu chính của phương pháp này là hoàn thành được công việc với mức độ chuẩn mực cao nhất.
Đặc trưng của người lãnh đạo theo kiểu này đó là:
 • “Tôi tự làm”
 • Tự mình hoàn thành các công việc và mong muốn người nhân viên học theo tấm gương của mình
 • Truyền động lực bằng cách đặt ra tiêu chuẩn cao và mong đợi sự tự trị từ người nhân viên
Phương pháp này hiệu quả khi:
 • Nhân viên được truyền cảm hứng, và rất thạo việc
 • Công việc không đòi hỏi sự chỉ dẫn, điều phối cao
 • Khi quản lí những chuyên gia
Phương pháp này sẽ phản tác dụng nếu:
 • Công việc cần được chia sẻ để hoàn thành
 • Nhân viên cần được tư vấn, phát triển và điều phối
6. Lãnh đạo bằng phát triển
Mục tiêu chính của phương pháp lãnh đạo này là phát triển sự nghiệp lâu dài cho nhân viên.
Đặc trưng của người lãnh đạo theo kiểu này đó là:
 • “Lãnh đạo phát triển”
 • Giúp và khuyến khích nhân viên phát huy thế mạnh và hoàn thiện năng lực
 • Truyền động lực bằng những cơ hội phát triển nghề nghiệp
Phương pháp này hiệu quả khi:
 • Nhân viên cần được phát triển năng lực
 • Nhân viên được truyền cảm hứng và mong muốn phát triển
Phương pháp này sẽ phản tác dụng nếu:
 • Người lãnh đạo không có chuyên môn cao
 • Khoảng cách năng lực quá lớn – người lãnh đạo có thể sẽ chịu đựng hơn là sa thải một người nhân viên có năng lực yếu
 • Trong khủng hoảng
Không có phong cách nào tốt hơn phong cách nào. Phong cách phù hợp nhất sẽ tùy thuộc vào con người (kinh nghiệm, giá trị, động lực của họ) và hoàn cảnh (ổn định hay thay đổi, nhân sự mới hay cũ, mục tiêu xa hay gần). Chìa khóa để lãnh đạo hiệu quả là có sự đa dạng trong phong cách và sử dụng chúng một cách hợp lý.
(Nguồn: Huffingtonpost)