Một hệ thống điều hành hiệu quả bắt nguồn từ sáu lĩnh vực thực thi chính. Những “hệ điều hành” này sẽ giúp nhà lãnh đạo phát triển bền vững.
 
 1. Xây dựng mục tiêu sứ mệnh và đăng tải chúng ở các nơi trong công ty. (Tìm cách gắn kết chúng với tiếng nói của tổ chức và kết nối, điều chỉnh phù hợp cho từng mục đích.)
 2. Phát triển một chiến lược tuyệt vời. (Thực thi chiến lược của bạn một cách xuất sắc.)
 3. Năng suất cao hơn. (Giải phóng tiềm năng và thu hút sự cống hiến của mọi người, bạn sẽ ngạc nhiên về những gì họ có thể làm).
 4. Trở thành nhà cung cấp / nhà lãnh đạo có uy tín trong ngành của bạn.
 5. "Tạo ra giá trị" cho khách hàng. (Giúp khách hàng thành công bằng cách tạo ra giá trị.)
 6. Đáp ứng khách hàng. (Kiến tạo lòng trung thành của khách hàng.)

 
Tại sao sáu cách thực thi trên đặc biệt? Vì mỗi điều đều được dựa trên các nguyên lý trường tồn. Các nguyên tắc về chủ động, thực thi, năng suất, và sự tin tưởng là nền tảng của mọi thành tựu lớn: không có gì đáng giá đã từng tồn tại trong lịch sử nhân loại mà không có những yếu tố này. Những người sống theo các giá trị ngược lại như: kích động, hành động không có mục đích, lãng phí, ngờ vực – sẽ khó góp phần đem lại thành công cho tổ chức.
 
Các nguyên tắc về tinh thần cùng thắng và lòng trung thành cũng là nền tảng cho các mối quan hệ thành công. Những người sống theo các giá trị ngược lại như: không quan tâm đến người khác hoặc không trung thành sẽ chống lại giá trị  của tổ chức. Chúng ta cần tư duy theo những mô hình mới sau đây:
 
Hãy cân nhắc: Bạn sẽ là loại người lãnh đạo như thế nào nếu ...
 
 • Ngoài bạn ra không ai trong nhóm cảm thấy có trách nhiệm với kết quả công việc?
 • Bạn không hiểu được lợi thế cạnh tranh duy nhất của mình là sức mạnh tổng hợp của đội nhóm?
 • Bạn không thực hiện được một số mục tiêu quan trọng nhất?
 • Bạn không phát huy tối đa trí thông minh, tài năng và kỹ năng của đội mình?
 • Thiếu niềm tin vào tổ chức, đồng đội và chính bản thân?
 • Khách hàng không hiểu những giá trị độc đáo mà bạn có thể mang đến cho họ?
 • Thiếu sự trung thành giữa những thành viên?
 
Có thể còn nhiều yếu tố khác tạo nên thành công nhưng 6 yếu tố này là bất khả xâm phạm. Các nhà lãnh đạo phải có khả năng:
 
1.      Tìm và phát biểu "tiếng nói" của tổ chức.
2.      Thực thi  xuất sắc.
3.      Thúc đẩy năng suất của mọi người.
4.      Truyền cảm hứng.
5.      Giúp khách hàng thành công.
6.      Kiến tạo lòng trung thành từ tất cả các bên liên quan.
 
Những sự thay đổi “hệ điều hành” và cách thực thi liên quan là nền móng cho thành công ngay từ bây giờ. Việc thay đổi suy nghĩ và thói quen là một thử thách khó khăn nhất mà bất cứ ai cũng từng đối mặt. Đó là một thách thức lớn, nhưng sự thay đổi phải được thực hiện nếu bạn muốn dẫn dắt mọi người trong đôi ngũ tiến đến thành công bền vững.

Văn hóa của lãnh đạo

Bí mật để xây dựng nền văn hoá thành công là thay thế các mô hình tư duy thụ động bằng các mô hình mới đầy cảm hứng và các phương pháp tương ứng sẽ dẫn đến hành vi có năng suất vượt trội. 
Công việc này, dù thách thức, nhưng có thể thực hiện được, và kết quả sẽ rất ấn tượng.
 
Theo Shawn Moon-  Phó Chủ Tịch Điều Hành FranlinkCovey Worldwide

Nhà lãnh đạo đang tìm kiếm một mô hình và phương pháp tối ưu nhằm kiến tạo “văn hóa hiệu quả cao” cho doanh nghiệp của mình thì chương trình đào tạo đặc biệt "Bulding High-Performance Culture / Phương pháp Kiến tạo Văn hóa Doanh nghiệp" chính là giải pháp tối ưu nhất.


Chương trình đào tạo
PHƯƠNG PHÁP KIẾN TẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
Building High-Performance Culture

Tại sao rất nhiều doanh nghiệp nỗ lực xây dựng văn hóa, nhưng rất ít doanh nghiệp thành công? Chương trình đào tạo đặc biệt này chính là lời đáp tối ưu dành cho Quý vị.

 

Khai giảng ngày: 13/12/2017
Địa điểm: Khách sạn Saigon Prince, 63 Nguyễn Huệ, Q.1, TP. HCM


Vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình tại đây