Trong một báo cáo mới của BSR năm 2017 về "Năm cấp độ của một nền văn hoá đạo đức" cho thấy vấn đề rằng, trong quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp, các công ty thường bỏ qua các mối quan hệ trong nội bộ nhóm và giữa các nhóm trong tổ chức. Thông thường, mỗi tổ chức là một hệ thống mở, chúng không tồn tại riêng lẻ mà kết nối, tương hỗ nhau trong một mạng lưới các mối quan hệ. Do đó, nỗ lực xây dựng văn hóa phải tập trung vào mọi cấp trong hệ thống, trong đó có 5 cấp độ cụ thể gồm:

Individual (Cá nhân),
Interpersonal (Tương tác giữa các cá nhân),
Group (Đội nhóm),
Intergroup (Tương tác giữa các nhóm trong tổ chức)
và Inter-organizational (Sự tương tác giữa các tổ chức có liên quan).
 
ethic.jpg
 
Cá nhân: Cách đánh giá và khen thưởng các nhân viên là yếu tố chủ chốt giúp duy trì hoặc làm suy yếu văn hoá đạo đức của doanh nghiệp. Khi đối mặt với áp lực phải đạt được chỉ tiêu bằng bất cứ giá nào- nghĩa là nếu công ty chỉ quan tâm đến kết quả mà không màng đến cách thực hiện- chính là lúc các hành vi phi đạo đức có thể được nhen nhóm.
Do đó, hệ thống khen thưởng là cấp độ đầu tiên cần phải chú ý đến.
Sự chấp nhận đa dạng tính cách sẽ giúp nhân viên làm việc hết mình hơn. Khi họ cảm thấy không cần thiết phải gò ép, che dấu các khía cạnh tính cách của bản thân để phù hợp với tổ chức, họ sẽ ít xảy ra xung đột giá trị giữa tập thể và niềm tin cá nhân và trở nên tự tin hơn- từ đó quan tâm nhiều hơn về vấn đề đạo đức.
 
Tương tác giữa các cá nhân: Tổ chức cũng có thể tập trung vào cách các nhân viên tương tác lẫn nhau giữa các hệ thống cấp bậc.
Việc lạm dụng quyền lực là yếu tố chính làm suy giảm văn hoá tổ chức.
Khi cho rằng các quyết định xung quanh chính sách phúc lợi và khen thưởng có vẻ không hợp lý hoặc không công bằng, nhân viên sẽ trở nên thờ ơ, mất niềm tin vào những tuyên bố về giá trị của tổ chức và theo đuổi quan điểm của riêng họ.
Xây dựng văn hóa trong mối quan hệ giữa mọi người cần một sự bảo chứng sâu sắc rằng mọi nhân viên và các bên liên quan đều được trao quyền, tối thiểu là quyền nêu ý kiến và thể hiện sự bức xúc khi cảm thấy bị đối xử không công bằng.
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo phải chấp nhận vai trò to lớn của mình trong việc thiết lập văn hóa và tuân thủ đạo đức, và họ phải học cách thực hành việc này một cách cẩn thận.
 
Đội nhóm: Khía cạnh chính của văn hóa con người là mối quan hệ, sự giao tiếp giữa các thành viên. Tương tự trong công việc, yếu tố quyết định chính là tinh thần đội nhóm của nhân viên
Khi các tổ chức trở nên phức tạp hơn về mặt địa lý và có sự liên kết lỏng lẻo, việc thiết lập và xác định văn hoá tổ chức nhất quán sẽ trở nên khó khăn hơn. Tập trung vào tình trạng  của nhóm để trao quyền cho các nhà quản lý cấp trung, giúp họ cảm thấy có trách nhiệm trong việc thay đổi văn hóa và động lực để thúc đẩy hiệu suất làm việc của đội nhóm hiệu quả hơn. Mặc dù sự rõ ràng về vai trò và nhiệm vụ là chìa khóa dẫn đến thành công của một nhóm, nhưng sự an toàn về tâm lý cũng quan trọng không kém. Nếu nhân viên cảm thấy an toàn trong việc chấp nhận rủi ro và thể hiện mình, các đội nhóm sẽ mạnh dạn sáng tạo, thực hiện hành vi đúng đắn và thành công hơn.
 
Tương tác giữa các nhóm trong tổ chức: Chất lượng của mối quan hệ giữa các nhóm là điều rất quan trọng trong bất kỳ nỗ lực nào để xây dựng văn hoá có đạo đức.
Chúc mừng một đội làm việc có hiệu suất cao có thể xuất phát từ động cơ đáng ngờ, những nghi ngờ này nếu xuất hiện sẽ làm suy giảm giá trị đạo đức của tổ chức.
Các đội nhóm làm việc với nhau bền vững hoặc tuân thủ thường cần nhiều nguồn lực và trao quyền; khi các thành viên được gắn với một phân công phân nhiệm nhóm hiệu quả, trách nhiệm giải trình có thể được phát huy.
 
Tương tác giữa các tổ chức có liên quan với nhau: Hầu hết các cuộc thảo luận về văn hoá tổ chức tập trung vào các mối quan hệ nội bộ. Tuy nhiên, nhân viên cũng rất quan tâm đến việc công ty thực hiện những hành vi với các nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh và các bên liên quan trong xã hội như thế nào, bởi vậy, việc xây dựng và duy trì sự tin cậy với các bên liên quan sẽ cải thiện văn hoá tổ chức. Hơn nữa, các công ty cần đảm bảo rằng các giá trị và tuyên bố sứ mệnh của họ không chỉ là những con chữ trưng lên trang web.
Thành công trong kinh doanh và các giá trị cốt lõi không phải là các khái niệm mâu thuẫn. Điều đó nói lên rằng, xây dựng một nền văn hoá đạo đức đôi khi có nghĩa là lựa chọn từ bỏ một cơ hội sinh lời nếu không phù hợp văn hóa. Và các công ty có thể chắc chắn rằng đây là điều nhân viên rất để tâm.
 

 
Theo bsr.org

Nhà lãnh đạo đang tìm kiếm một mô hình và phương pháp tối ưu nhằm kiến tạo “văn hóa hiệu quả cao” cho doanh nghiệp của mình thì chương trình đào tạo đặc biệt "Building High-Performance Culture / Phương pháp Kiến tạo Văn hóa Doanh nghiệp" chính là giải pháp tối ưu nhất.


Chương trình đào tạo
PHƯƠNG PHÁP KIẾN TẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
Building High-Performance Culture

Tại sao rất nhiều doanh nghiệp nỗ lực xây dựng văn hóa, nhưng rất ít doanh nghiệp thành công? Chương trình đào tạo đặc biệt này chính là lời đáp tối ưu dành cho Quý vị.

 

Khai giảng ngày: 13/12/2017
Địa điểm: Khách sạn Saigon Prince, 63 Nguyễn Huệ, Q.1, TP. HCM


Vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình tại đây