Thách thức & giải pháp

Chương trình được xây dựng dựa trên nghiên cứu toàn cầu của FranklinCovey vềcác khách hàng hiện đang triển khai thành công 7 thói quen để thành đạt trong tổ chức của họ. Giải pháp mới này đưa tới cho các nhà lãnh đạo những phương thức chuyển hóa 7 thói quen trở thành giải pháp vận hành cho đội ngũ, bộ phận và tổ chức của mình. Khi 7 Thói quen trở thành một “hệ điều hành của tổ chức”, một ngôn ngữ chung cùng với những bộ hành vi và kỹ năng hiệu quả sẽ được xây dựng đi đôi với lợi ích thúc đẩy sự gắn bó của đội ngũ nhân sự. 
 

Nội dung01_LEADER-IMPLEMENTATION.jpg


CAM KẾT THỰC HIỆN 7 THÓI QUEN
 • Các nhà lãnh đạo xác định cam kết cá nhân của họ nhằm kiến tạo một đội ngũ hiệu quả và xây dựng bản tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả hơn. 

TRỞ THÀNH HÌNH MẪU

TRONG VIỆC

“THỰC HIỆN 7 THÓI QUEN”


 • Xác định phong cách lãnh đạo mà họ muốn trở thành
 • Tiếp thu phương thức sống với 7 thói quen, và trở thành “hình mẫu” về 7 Thói quen thông qua việc áp dụng thực tế các thói quen này trong tổ chức
 • Cải thiện các kỹ năng và tiếp cận phản hồi của đồng nghiệp/đội ngũ một cách cởi mở. 
TÁI THÚC ĐẨY 7 THÓI QUEN
 • Kiến tạo một môi trường hiệu quả cho các nhà lãnh đạo và đội ngũ bằng việc tích hợp 7 thói quen trong mọi khía cạnh/hoạt động của doanh nghiệp
 • Tiếp thu phương thức để huấn luyện đội ngũ hiệu quả bằng việc tập trung vào những gì mà nhân viên thực hiện đúng, và sau đó khuyến khích đội  ngũ của họ soi rọi lại chính những hành xử của mình, lắng nghe một cách thấu cảm và sau đó chia sẻ những khuyến nghị của mình một cách hiệu quả. 
 • Triển khai các cuộc thảo luận hàng tuần để duy trì 7 thói quen như một phần cốt lõi của văn hóa tổ chức. 

Điểm nổi bật

 1. Chương trình được thiết kế chuyên biệt cho các nhà lãnh đạo để giúp họ hiểu được phương thức triển khai hiệu quả 7 Thói quen trong môi trường văn hóa của doanh nghiệp.
 2. Khung nội dung được xây dựng dựa trên những thông lệ tiên tiến về việc triển khai 7 Thói quen từ nhiều công ty tại các ngành công nghiệp khác nhau.

Đối tượng tham dự

 • Các nhà lãnh đạo từng tham dự chương trình “7 Thói quen để Thành đạt” và muốn duy trì cũng như chuyển đổi “7 Thói quen” này trở thành “hệ điều hành” của doanh nghiệp.

 

01_LEADER-IMPLEMENTATION_07.jpg

Video chương trình

Lộ trình


 • Chuẩn bị và tự đánh giá

  Chuẩn bị & tự đánh giá

  THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH 7 THÓI QUEN ĐỂ THÀNH ĐẠT: giúp người tham dự thấu hiểu 7 Thói quen và vai trò của hệ điều hành này đối với hoạt động kiến tạo “Văn hóa thành công” trong doanh nghiệp. 


 • Học tập và trải nghiệm

  Học tập & trải nghiệm

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP 1 NGÀY với:  

  • Các videos thể hiện những thông lệ tiên tiến nhất triển khai “7 Thói quen” trong doanh nghiệp.  
  • Bộ Tư duy, bộ công cụ và bộ kỹ năng cung cấp để hỗ trợ các lãnh đạo triển khai 7 Thói quen trong tổ chức của mình:
   • -   Bộ thẻ 7 Thói quen
   • -   Bộ thẻ “Lãnh đạo triển khai 7 Thói quen”
   • -   Cuốn sách “7 Thói quen để thành đạt” 
   • -   Kế hoạch hành động “Lãnh đạo triển khai 7 Thói quen”
   • -   Bộ hướng dẫn “Huấn luyện nâng cao Hiệu quả”

 • Ứng dụng

  HUẤN LUYỆN HÀNG TUẦN: Lãnh đạo sử dụng các công cụ được cung cấp trong chương trình để tổ chức các cuộc thảo luận ngắn hàng tuần, nhằm giúp đội ngũ triển khai và sống với 7 Thói quen.

  BotailieuLeader_Implementation.png

  Bộ học liệu đẳng cấp thế giới của Chương trình
  Leader Implementation


Khách hàng chia sẻ

 • Sheahomes

   Shea Home đã ứng dụng 7 Habits và đưa những nguyên tắc này như một phần trong Hệ thống của họ. Trong Video này, bạn sẽ thấy họ sử dụng 7 thói quen, đặc biệt là thói quen thứ 4: "Tư duy cùng thắng".
  “7 Thói quen đã thay đổi văn hóa của công ty bằng cách xây dựng cho chúng tôi ‘tinh thần phục vụ’ đối với những người mà chúng tôi làm việc cùng và đối với những khách hàng của mình”.

  – Ken Peterson, Phó chủ tịch, Sales and Marketing, Shea Homes

Các nhóm giải pháp
Daotaotheoyeucau_07.jpg
Daotaotheoyeucau_09.jpg
Daotaotheoyeucau_05.jpg

Giải pháp đẳng cấp thế giới cho năng lực cạnh tranh toàn cầu


© COPYRIGHT 2015 FranklinCovey VIET Nam - AN EXCLUSIVE PARTNER OF FranklinCovey WORLDWIDE IN VIETNAM & A MEMBER OF PACE Institute of Management