Đăng ký tham dự chương trình

Chương trình  LÃNH ĐẠO VỚI TỐC ĐỘ CỦA NIỀM TIN / LEADING AT THE SPEED OF TRUST
Địa điểm  Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian  05 & 06/10/2018
Ngôn ngữ  Tiếng Việt
Học phí  Học phí chính thức: 850 USD # 19.975.000 VND
 Học phí ưu đãi (áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng 7 ngày): 800 USD # 18.800.000 VND
 (*) Mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT


Giới tính (*):

 Security code

 
Bản đồ FranklinCovey Vietnam
CHÚNG TÔI MANG ĐẾN TẦM VÓC MỚI
CHO HÀNG TỶ NGƯỜI TRÊN KHẮP THẾ GIỚI.
BẠN LÀ MỘT TRONG SỐ ĐÓ!