Đăng ký tham dự chương trình

Chương trình  LÃNH ĐẠO VỚI TỐC ĐỘ CỦA NIỀM TIN / LEADING AT THE SPEED OF TRUST
Địa điểm  Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian  05 & 06/10/2018
Ngôn ngữ  Tiếng Việt
Học phí  Học phí chính thức: 935 USD # 21.972.500 VND
 Học phí ưu đãi - khi hoàn tất phí trước 2 tuần: 880 USD # 20.680.000 VND
 (*) Mức phí trên đã bao gồm 10% VAT


Giới tính (*):

 Security code

 
Bản đồ FranklinCovey Vietnam
CHÚNG TÔI MANG ĐẾN TẦM VÓC MỚI
CHO HÀNG TỶ NGƯỜI TRÊN KHẮP THẾ GIỚI.
BẠN LÀ MỘT TRONG SỐ ĐÓ!