Đăng ký tham dự chương trình

Chương trình  4 VAI TRÒ TRỌNG YẾU CỦA LÃNH ĐẠO / THE 4 ESSENTIAL ROLES OF LEADERSHIP
Địa điểm  Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian  09 & 10 /11/2018 (8h30-16h30)
Ngôn ngữ  Tiếng Việt
Học phí   Học phí chính thức: 1.150 USD # 27.025.000 VND 
  Học phí ưu đãi (áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng 7 ngày): 1.100 USD # 25.850.000 VND
  (*) Mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT


Giới tính (*):

 Security code

 
Bản đồ FranklinCovey Vietnam
CHÚNG TÔI MANG ĐẾN TẦM VÓC MỚI
CHO HÀNG TỶ NGƯỜI TRÊN KHẮP THẾ GIỚI.
BẠN LÀ MỘT TRONG SỐ ĐÓ!