Đăng ký tham dự chương trình

Chương trình  4 VAI TRÒ TRỌNG YẾU CỦA LÃNH ĐẠO / THE 4 ESSENTIAL ROLES OF LEADERSHIP
Địa điểm  Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian  24 & 25 /08/2018 (8h30-16h30)
Ngôn ngữ  Tiếng Việt
Học phí   Học phí chính thức: 1.375 USD # 31.762.500 VND 
  Học phí ưu đãi - khi hoàn tất phí trước 1 tuần: 1.320 USD # 30.492.000 VND
  Học phí ưu đãi - khi hoàn tất phí trước 2 tuần: 1.265 USD # 29.221.500 VND
  (*) Mức phí trên đã bao gồm 10% VAT


Giới tính (*):

 Security code

 
Bản đồ FranklinCovey Vietnam
CHÚNG TÔI MANG ĐẾN TẦM VÓC MỚI
CHO HÀNG TỶ NGƯỜI TRÊN KHẮP THẾ GIỚI.
BẠN LÀ MỘT TRONG SỐ ĐÓ!