Đăng ký tham dự chương trình

  • Chương trình: PHƯƠNG PHÁP KIẾN TẠO VĂN HÓA / BUILDING HIGH-PERFORMANCE CULTURE
  • Thời gian:  13/12/2017 (8h30-12h00)
  • Địa điểm: Khách sạn Saigon Prince, 63 Nguyễn Huệ, Tp.HCM
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Phí tham dự chính thức: 110 USD (tương đương 2.500.000 VND)
  • Phí tham dự ưu đãi : 100 USD (tương đương 2.300.000 VND). Phí ưu đãi được áp dụng khi Quý vị hoàn tất học phí trước ngày khai giảng ít nhất 7 ngày.
 

Đăng ký

(*) Thông tin bắt buộc
Giới tính (*):

 Security code

 
Các nhóm giải pháp
Daotaotheoyeucau_07.jpg
Daotaotheoyeucau_09.jpg
Daotaotheoyeucau_05.jpg

Giải pháp đẳng cấp thế giới cho năng lực cạnh tranh toàn cầu


© COPYRIGHT 2015 FranklinCovey VIET Nam - AN EXCLUSIVE PARTNER OF FranklinCovey WORLDWIDE IN VIETNAM & A MEMBER OF PACE Institute of Management