Đăng ký tham dự chương trình

  • Chương trình: LÃNH ĐẠO KIẾN TẠO / PROACTIVE LEADERSHIP
  • Thời gian:  22/03/2018 (8h30-17h00)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đăng ký

(*) Thông tin bắt buộc
Giới tính (*):

 Security code

 
Các nhóm giải pháp
Daotaotheoyeucau_07.jpg
Daotaotheoyeucau_09.jpg
Daotaotheoyeucau_05.jpg

Giải pháp đẳng cấp thế giới cho năng lực cạnh tranh toàn cầu


© COPYRIGHT 2015 FranklinCovey VIET Nam - AN EXCLUSIVE PARTNER OF FranklinCovey WORLDWIDE IN VIETNAM & A MEMBER OF PACE Institute of Management