Đăng ký tham dự chương trình


  • Chương trình: LÃNH ĐẠO KIẾN TẠO / PROACTIVE LEADERSHIP
  • Thời gian:  16/11/2017 (9h00-16h30)
  • Địa điểm: Khách sạn Le Méridien Saigon -  3C Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Phí tham dự chính thức: 350 USD (tương đương 8.050.000 VND)
  • Phí tham dự ưu đãi (Áp dụng trước ngày 2/11/2017): 300 USD (tương đương 6.900.000 VND) 

Đăng ký

(*) Thông tin bắt buộc
Giới tính (*):

 Security code

 
Các nhóm giải pháp
Daotaotheoyeucau_07.jpg
Daotaotheoyeucau_09.jpg
Daotaotheoyeucau_11.jpg
Daotaotheoyeucau_13.jpg

Giải pháp đẳng cấp thế giới cho năng lực cạnh tranh toàn cầu


© COPYRIGHT 2015 FranklinCovey VIET Nam - AN EXCLUSIVE PARTNER OF FranklinCovey WORLDWIDE IN VIETNAM & A MEMBER OF PACE Institute of Management