Đăng ký tham dự chương trình  • Chương trình: Lãnh đạo tầm vóc | Leadership Greatness: Great Leaders . Great Teams . Great Results™
  • Thời gian:  16 & 17/06/2017 (8h30-17h30)
  • Địa điểm: Khách sạn Le Méridien – 3C Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Thực hiện đánh giá online: 06/06/2017
  • 6 tháng Ứng dụng và Luyện tập: 18/06/2017 - 18/12/2017
  • Tái đánh giá (sau 6 tháng): 18/12/2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Phí tham dự chính thức: 31.625.000 VND (đã bao gồm 10% VAT)
  • Phí tham dự ưu đãi (Áp dụng trước ngày 31/05/2017): 30.360.000 VND 

Đăng ký

(*) Thông tin bắt buộc
Giới tính (*):

 Security code

 
Các nhóm giải pháp
Daotaotheoyeucau_07.jpg
Daotaotheoyeucau_09.jpg
Daotaotheoyeucau_11.jpg
Daotaotheoyeucau_13.jpg

Giải pháp đẳng cấp thế giới cho năng lực cạnh tranh toàn cầu


© COPYRIGHT 2015 FranklinCovey VIET Nam - AN EXCLUSIVE PARTNER OF FranklinCovey WORLDWIDE IN VIETNAM & A MEMBER OF PACE Institute of Management